Region Hovedstaden

E-journal på sundhed.dk

Pressemeddelelse   •   Nov 12, 2010 09:17 CET

På sundhed.dk har du adgang til dine oplysninger når du har været indlagt eller i ambulant behandling.

Gå til sundhed.dk og log på e-journal med NemID eller digital signatur

På e-journal kan du se:

  • Oversigt - over behandlingsforløb og kontakt med hospitalerne
  • Diagnoser - grundlæggende beskrivelse af de diagnoser du har fået
  • Behandling – hvilke procedurer og aktiviteter der har været i forbindelse med behandling
  • Udskrivningsbrev – notat der opsummerer behandling efter indlæggelse
  • Skadebrev – notat der opsummerer behandlingen efter behandling på skadestue
  • Fortløbende notater (kontinuationen) - som lægerne fører over undersøgelser og behandling.

Data 14 dage efter
Du kan først se dine journaldata 14 dage efter, du er kommet hjem fra skadestue eller fra en indlæggelse. De 14 dage skal sikre, at lægerne har tid til at informere personligt om eventuelt kritisk indhold, der skrives i journalen. De 14 dages forsinkelse er standardprocedure. 

Kun oplysninger fra 1. oktober 2008
Man kan kun se oplysninger om behandlinger, som har fundet sted på et af regionens hospitaler fra 1. oktober 2008 og frem. Det skyldes, at e-journal blev taget i brug på hospitalerne fra denne dato. Det betyder, at der i starten ikke vil være ret mange oplysninger for de fleste borgere. 

Spørgsmål til indhold i din e-journal
Hvis man har spørgsmål til indholdet i ens journal, kan man henvende sig til den hospitalsafdeling, hvor man bliver behandlet eller netop har afsluttet behandling, eller til patientvejlederen på hospitalet. 
Du kan finde en oversigt over patientvejlederne i Region Hovedstaden her

BEMÆRK: Hvis du har spørgsmål til hvordan e-journal bruges, henviser vi til information og brugervejledning om e-journal på sundhed.dk.

Redaktør

Jacob Simonsen
E-mail: webredaktoer@regionh.dk