E.ON Danmark

E.ON roser energistyrelsens rapporter, men savner omstillingsinitiativer

Pressemeddelelse   •   Maj 28, 2014 13:25 CEST

Energiselskabet E.ON ser Energistyrelsens scenarierapporter som et stykke grundigt analysearbejde, men efterlyser mere konkret handling fra politisk side, når det handler om grøn omstilling af transportsektoren. 

Ifølge E.ON er omstillingen kun realistisk, hvis den sker i et tæt samspil mellem private og offentlige aktører og staten spiller en afgørende rolle i forhold til at skabe de nødvendige rammer på vejen frem mod en fossilfri transportsektor allerede i 2050.

Hvis målet skal nås i 2050, mener E.ON, at det er afgørende, at der sker en hurtig integration mellem aktørerne i energisektoren og transportsektoren og det forudsætter, at der kommer mere konkrete initiativer fra politisk side.

”Vi er kommet langt i forhold til vind og biogas, men vi skal have transportsektoren tydeligere med i omstillingen, den står jo for en tredjedel af vores samlede CO2 udledning ”, udtaler administrerende direktør for E.ON i Danmark, Tore Harritshøj.

E.ON i Sverige har i en længere årrække produceret biogas til transportsektoren med meget gode resultater. Størstedelen af den offentlige transport i Sydsverige kører på biogas blandt andet fremstillet fra affald. Samtidig bliver den bæredygtige bydel Västra Hamnen i Malmø forsynet helt med energi fra eget vindkraftværk og kraftværk fyret på biomasse, så erfaringerne er lige på den anden side af sundet.

”Vi har arbejdet med biomasse, vind og biogas i mange år og har oparbejdet rigtige positive erfaringer, som vi også vil sætte i spil i den danske omstilling”, udtaler Tore Harritshøj og fortsætter, ”el og gas er det rigtige alternativ i forhold til transport og vil nedsætte både luftforureningen og CO2 udledningen markant. Det er vigtigt, at vi fastholder det grundlag vi har i dag, og så skal vi have flere konkrete politiske initiativer, der kan sætte gang rigtigt gang i en grøn omstilling af transporten, både den lette og tunge af slagsen”.

E.ON er ikke i tvivl om, at fremtiden tilhører grønne transportløsninger, som både reducerer CO2-udslippet, men også mindsker problemerne fra luftforureningen fra bytrafikken markant.

”Der er brug for en langsigtet og ambitiøs målsætning for transportområdet. Der kører endnu ikke mange elbiler på de danske veje, og biogas til den tunge transport er et næsten ukendt alternativ for danskerne. Vi har brug for klare rammer og initiativer, som kan skabe sikkerhed for både investorer og brugere. Regeringen har f.eks. endnu ikke bekræftet, om afgiftsfritagelsen på elbilerne fortsætter efter 2015. Det skaber utryghed og tvivl om, hvorvidt Danmark virkelig mener omstillingen i handling og ikke kun i ord” siger Tore Harritshøj og afslutter:

”Èt er sikkert, der er behov for nye drivmidler, når man ser på fremtidige transport-og energibehov, og løsningerne skal sættes i gang nu på de kendte platforme af vedvarende energikilder, ellers når vi det ikke”.E.ON Danmark A/S er et dansk energiselskab, der indgår i en af verdens største privatejede energikoncerner med 62.000 medarbejdere og 35 millioner kunder. E.ON er en ledende aktør på de europæiske energibørser. I Danmark sælger og rådgiver E.ON om gas, el, fjernvarme, bæredygtig mobilitet og energieffektivisering. Vi ejer og drifter cirka 50 lokale kraftvarmeværker. Vi er medejere og operatør af en verdens største havvindmølleparker, Rødsand II ved Rødby. E.ON driver to biogasanlæg og planlægger yderligere to sammen med GrønGas Partner A/S og Sønderjysk Biogas a.m.b.a. Vi arbejder aktivt med den grønne omstilling af transportmarkedet og driver Danmarks største netværk af ladeløsninger til elbiler til erhverv, private og den offentlige sektor. Sammen med vores partner OK, åbnede vi i 2013 Københavns første gastank - hovedsageligt til tungere transport. Flere gastanke er på vej.