Økonomistyrelsen

Effektivisering og tilpasning af Økonomistyrelsen

Pressemeddelelse   •   Sep 01, 2010 08:36 CEST

Økonomistyrelsen har i dag meldt ud, at der vil ske afskedigelser af ca. 40-45 medarbejdere pr. 1. oktober. Afskedigelserne vil ramme medarbejdere med driftskompetencer inden for løn og regnskab og vil derfor fortrinsvis påvirke Økonomiservicecentret (ØSC).


Til grund for beslutningen om ØSC i 2008 lå en business case, som viste, at opgavevaretagelsen på løn- og økonomiområdet kunne effektiviseres betydeligt. Implementeringen er forløbet som planlagt og er afsluttet i sommeren 2010. Vi er dermed godt i gang med at indfri forventningerne til øget effektivisering.


Økonomistyrelsen har løbende arbejdet aktivt for, at effektiviseringen af ØSC i mindst muligt omfang skulle medføre afskedigelser. Vi har været meget restriktive med nyansættelser og har især anvendt tidsbegrænsede stillinger.


Den naturlige personaleafgang har været markant lavere end forudsat i business casen. Det kan derfor beklageligvis konstateres, at det ikke er muligt at undgå afskedigelser.


Økonomistyrelsen vil arbejde aktivt for, at de berørte medarbejdere kommer godt videre, og at kolleger og kunder har en høj grad af viden om den fremtid, vi står over for sammen.

Mere information

Kommunikationschef Geske Fischer-Hansen, 4090 6073