Beredskabsforbundet

Efter nytårsangreb: Beredskabets aktører beder om handling

Pressemeddelelse   •   Jan 06, 2018 12:48 CET

De tre største aktører indenfor dansk beredskab har sendt åbent brev til tre ministre og politikere i tre folketingsudvalg med anmodning om hjælp til at undgå fremtidige angreb – og med et forslag til hvordan

Redningsberedskabet blev nytårsaften og –nat udsat for mindst 20 dokumenterede angreb under sine indsatser rundt om i landet. En oplevelse, der allerede nu har fået de tre største aktører på beredskabsområdet til at gå sammen om at bede om handling og forslag til at afhjælpe problemet – samtidig med at de selv kommer med et konkret forslag, der skal hjælpe i den rigtige retning.

De tre afsendere er Danske Beredskaber, der er brancheforening for alle de 24 kommunale primærberedskaber i Danmark, Falck Danmark A/S, der er den største underleverandør til beredskaberne af brandslukning, og Beredskabsforbundet, der organiserer de mange frivillige, der er aktive i beredskabet. Det er således et samarbejde mellem offentlige myndigheder, en stor privat virksomhed, og en forening af frivillige.

De tre afsendere peger i deres åbne brev på, at det hidtidige projekt kaldet ”Brandkadetter i Danmark” har vist sig uhyre effektivt til at inddrage udsatte unge i mere konstruktive fællesskaber. Men desværre er projektets finansiering ophørt, og de tre parters budgetter ikke gearet til på egen økonomisk hånd at fortsætte indsatsen.

Jarl Vagn Hansen, formand for Danske Beredskaber, udtaler:

”Det var meget frustrerende oplevelser nytårsaften og –nat. Normalt bliver vi jo modtaget med åbne arme, og folk er glade for den hjælp, vi giver. Vi forsøger jo bare et gøre en positiv forskel for lokalområdet, når en brand eller en anden ulykke skal håndteres.”

”Det her bliver naturligvis ikke løst med et snuptag. Det kommer til at kræve fælles indsats fra mange involverede. Men vi mener vi kan bidrage med noget af løsningen, for vi har faktisk gode erfaringer fra de steder, hvor vores projekt ”brandkadetter i Danmark” har kørt.”

”Både samfundet og de unge mennesker vinder på det her. Og jeg håber det kan imødegå sådan nogle ting, som at der bliver skudt nytårskrudt efter os.”

Niels Bonde Jensen, landschef for Beredskabsforbundet, udtaler:

”En investering i Brandkadetter eller unge i beredskabet kan vise sig at være et sandt ”Kinderæg” for samfundet. Investeringen er med til at øge integrationen for visse grupper af unge mennesker, gøre beredskaberne mere robuste og skabe et større grundlag for en fremtidig rekruttering til jobbet som brandmand. Hertil kommer, som undersøgelser viser, at for hver krone man investerer i brandkadetter eller unge i beredskabet, så får samfundet syv kroner tilbage over en femårs periode.”

Diana Sørensen, VP/divisionsdirektør for Falck, udtaler:

”Falck ser med alvor på hændelserne nytårsnat. Det er afgørende for os, at vores mandskab kan løse de opgaver, som de bliver sendt til under sikre rammer”.

”Projektet ”Brandkadetter i Danmark” har Falck gode erfaringer med, og vi ser store muligheder i at videreføre konceptet, dels i forhold til at skabe en samfundsmæssig værdi og nogle anderledes muligheder for de unge mennesker, men også for at sikre et fremtidigt rekrutteringsgrundlag for deltidsansatte brandmænd”.

”Samarbejdet mellem Danske Beredskaber, Beredskabsforbundet og Falck betyder, at vi kan skabe muligheder på tværs af Danmark og på forskellige niveauer i beredskaberne”.

___

FAKTA ”Brandkadetter i Danmark” er støttet af TrygFonden og VELUX FONDEN i 2014-2018. Brandkadetter i Danmark tilbyder en brandkadetuddannelse til unge i alderen 10-18 år, hvor brandmænd gennem en blanding af teori og praksis underviser de unge i forskellige brandmandsfaglige discipliner. Formålet er at give særligt unge med udfordringer fornyet tro på sig selv gennem succesoplevelser, nye konstruktive fællesskaber og beredskabsfaglige kompetencer samt kontakt til positive rollemodeller, hvilket reducerer de negative effekter, som følger af de udfordringer, de kæmper med til dagligt. På nuværende tidspunkt er der etableret brandkadetkorps i 12 kommuner. Projektet har ved udgangen af 2017 uddannet 576 brandkadetter over hele landet. Projektet er igangsat og ejet af Danske Beredskaber, og Falck og Beredskabsforbundet sidder i projektets styregruppe.

DET ÅBNE BREV Læs de tre aktørers fælles åbne brev hos Folketingets forsvarsudvalg

Foto: Brandkadetter i Danmark

Beredskabsforbundet er organisationen for alle frivillige i det danske redningsberedskab. Læs mere om organisationen her.

Hendes Majestæt Dronningen er protektor for Beredskabsforbundet.

Vi repræsenterer og oplyser om de frivillige og deres indsats i det danske redningsberedskab.
Vi bidrager med en afgørende indsats for at styrke befolkningens selvhjulpenhed ved ulykker og katastrofer.

Vores mål er at bidrage til et robust samfund og sikre, at beredskabstanken udbredes så borgere og redningsberedskab er sammen om at skabe øget tryghed for alle og enhver – i dag og i fremtiden.