Social- og Integrationsministeriet

Efteruddannelse til pædagoger skal hjælpe børn med sproglige vanskeligheder

Pressemeddelelse   •   Nov 16, 2010 11:39 CET

Pædagogerne i landets daginstitutioner tilbydes ny viden og efteruddannelse i, hvordan de bedst hjælper børn med sproglige vanskeligheder. Erfaringer viser, at en tidlig indsats har stor betydning for børnenes læseevne.

Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 34 mio. kr. til efteruddannelse af 6.000 pædagoger og nøglepersoner i kommunerne. Pædagogerne skal blive endnu bedre til at hjælpe børn, der har sproglige vanskeligheder. Børnene kan have problemer med deres udtale, de kan have vanskeligheder med sprogforståelsen eller deres ordforråd kan være begrænset. Sproget er afgørende for, hvordan børn klarer sig i sociale sammenhænge og senere når de skal i skole. Forskningen viser nemlig, at det har stor betydning for børnenes evne til senere at lære at læse, at de får hjælp så tidligt som muligt.

Socialminister Benedikte Kiær siger:
”Børn har brug for et godt og veludviklet sprog, så de er klar til at komme i skole og lære at læse og skrive. Det at kunne udtrykke sig uden problemer har også stor betydning i sociale sammenhænge. Og derfor er det så vigtigt, at pædagogerne er godt rustet til at hjælpe de børn, der ikke har et alderssvarende sprog.”

Alle landets kommuner får i efteråret 2011 tilbudt skræddersyede efteruddannelsesforløb til pædagoger og nøglepersoner i netop deres kommune. Pædagogerne skal blandt andet lære, hvilke strategier de kan bruge, når de taler med børnene, afhængigt af hvilke sproglige vanskeligheder børnene har. Det er for eksempel vigtigt at stille spørgsmål på en sådan måde, at børnene bliver tvunget til at deltage aktivt i samtalen.

En række forskere og fagfolk fra professionshøjskoler, Syddansk Universitet og Center for Offentlig Kompetenceudvikling står for at udvikle og afholde efteruddannelsesforløbene.

Efteruddannelsesforløbene stilles til rådighed for kommunerne i efteråret 2011 og frem til sommeren 2012.


Yderligere oplysninger:
Louise Schmidt Rasch, fuldmægtig, tlf. 33 95 41 20

Pressekontakt:
Anni Lundqvist, presseansvarlig, tlf. 33 92 46 71, mobil 40 70 69 01