Probana Management

Efteruddannelse via e-learning boomer

Pressemeddelelse   •   Nov 01, 2010 11:08 CET

Der er rekordmange medarbejdere og ledere, der uddanner sig via e-learning på internettet. Landets førende udbyder af uddannelser, efteruddannelser og kurser online giver her deres melding om den nyeste udvikling.

Uanset om du seniormedarbejder eller ung erhvervsmand/kvinde, så er online uddannelser blevet svaret ifm. kompetenceudvikling. Der er bred enig om udviklingen. Ønsker man at blive på arbejdsmarkedet, ønsker man at være konkurrencedygtig, ønsker man at blive forfremmet eller være værdsat i arbejdslivet, så kræves der en vedvarende dygtiggørelse, en kompetenceudvikling... Ikke kun af de faglige kompetencer, men i høj grad af de menneskelige kompetencer.

Aktiv Kurser Probana uddanner mere end 3.000 ledere online hvert år. Men også ingeniører, direktionssekretærer, konsulenter, mv.. Virksomheden beretter i en ny rapport, at der er sket et skred i efteruddannelsesverdenen.

Der skelnes i dag mellem 2 uddannelsestilbud. Hyggetilbudene, hvor man møder op på en konference eller kursusdag og lytter lidt til en dygtig underviser, møder nye mennesker og spiser en god frokost og måske netværker lidt, også er der hele den anden gruppe af uddannelsestilbud, som dækker de forløb, hvor deltagerne faktisk virkelig lære noget, som de kan bruge bagefter.

Alt for mange kursusvirksomheder, selv nogen af de helt store kursusvirksomheder, Centre for ledelse og mange af både arbejdsforbunden samt organisationerne gennemfører stadig korte kursusdage eller forløb på 1 til 3 dage inden for tunge ledelsesdiscipliner, som HR, Personaleledelse, Projektledelse, Lean, forandringsledelse, Coaching, procesledelse, Stresshåndtering, mv..

"En parodi!": Siger en talsmand fra Aktiv Kurser Probana. Naivt at tro at man efter en enkelt kursusdag eller måske 2 kursusdage kan komme tilbage i sin virksomheder og gennemføre lean projekter, coaching, elign..

KORTE KURSER NYTTER IKKE!
"De korte kurser, der gennemføres af mange af vores kolleger, er ok, hvis deltagerne bare vil hygge sig lidt, få sig en god frokost, møde nogle mennesker": Siger Aktiv Kurser Probana. "Men glem ideen om læring! Alt hvad deltagerne har med hjem bagefter er alt for ofte et par budskaber, 3 vittigheder og en stak kopier af powerpoint slides, som efterfølgende står på en hylde og samler støv!"

HVIS DU VIRKELIG VIL LÆRE NOGET, SÅ KRÆVES DER EN INDSATS...
Aktiv Kurser valgt for 10 år siden at droppe de korte kurser. "Vi følte nævnte var både ukorrekt samt uholdbart, hvis vi skulle se vores kunder i øjnene igen. Og vores kunder er altså store virksomheder, som Novo Nordisk, Danfoss, Lego, mv. men også Staten og kommunerne. I dag så følger der som minimum 3 moduler online via elearning på internettet med på hvert kursus og måske ovenikøbet flere, hvis kurset eller uddannelsen dækker områder, som psykologi eller HR ledelse!"

"Og der er stort behov for viden, læring og indsigt i både ledelse samt i personlig udvikling." fortæller Aktiv Kurser Probana. "Vi har kæmpesucces med en ny online uddannelse lige nu, der hedder MasterClass i Psykologi. Uddannelsen er gået lige i blodet på rekordmange ledere og personaleansvarlige, og selve forløbet giver deltageren eminente værktøjer, som de kan bruge både i arbejdslivet samt i privaten"

Her er beskrivelsen:

Kommunikation", "personlig udvikling", "samspil", etc. er begreber fra psykologiens verden, men det er også begreber, der stor fokus på i erhvervslivet lige nu.

En grundig indsigt i menneskets adfærd, personlighed og følelser er et godt udgangspunkt for at kunne imødekomme morgendagens udfordringer. Psykologi handler bl.a. om, hvordan mennesker tænker, indlærer og handler, og hvordan de omgås hinanden. 

Uddannelsen trækker på landets dygtigste psykologer, og undervisningsforløbet er baseret på e-learning, og kombineres 

med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangs-punkt i den avancerede læring om psykologi og kommunikation.


Modul 1: Personlighedsteori, forsvarsmekanismer & udvikling

Herunder:
- Personlighedspsykologiske teorier.
- Personligheds-/Identitetsbegrebets udvikling.
- Teorier om psykologi i et historisk perspektiv.
- Samfundsmæssige betingelsers betydning for psykologi.
- Normalitet og afvigelse, sundhed og psykosociale funktioner.
- Teorier om emotioner.
- Følelsesmæssig intelligens (EQ).
- Emotioners indflydelse på tænkning og udvikling.
- Mv.Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 

og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag

den 27.01.11 kl. 9.00-16.30 på Hotel Marriott i København.
Modul 2: Identitetsudvikling - Positiv psykologi

Herunder: 

- Socialpsykologi og udvikling.

- Den livslange udvikling. 

- Den individuelle læring.

- Socialisation og interkulturel psykologi.

- Psykologi i hverdagen?

- Mobning.

- Tryghed og udfordringer.

- Sundhed og psykosociale funktioner.

- Stress i en fleksibel verden

- Sammenhæng i privatliv og arbejdsliv.

- Tidens psykologi & udvikling.

- Positiv psykologi.Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag

den 25.03.11 kl. 9.00-16.30 på Hotel Marriott i København.
Modul 3: Kognition og indlæring

Herunder:

- De kognitive funktioner.
- Teorier om kognition. 

- Den livslange udvikling. 

- Den individuelle læring

- Socialisation og interkulturel psykologi.
- Forholdet mellem kognition, emotion og motivation. Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 

og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag

den 27.05.10 kl. 9.00-16.30 på Hotel Marriott i København.
Modul 4: Angst, sorg og kriser.

Modulet sætter fokus på de forskellige teorier om angst, sorg 

og kriser. Målet er her, at du udover en viden om disse områder både bliver i stand til at forholde dig kritisk til disse teorier, og samtidig får øget dine handlemuligheder og kompetencer. Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag

den 26.08.11 kl. 9.00-16.30 på Hotel Marriott i København.
Modul 5: Arbejdspsykologi, stress, coping 

Herunder:
- Den humanistiske organisationspsykologi. 
- OU tankegangen, individ og organisation.
- Organisationens kultur, -klima &-struktur.
- Intervention og forandringsprocesser. 
- Ledelsesbegrebet, lederrollen & udvikling.
- Læringsteorierne og den lærende organisation. 

- Organisations- og socialpsykologi
- Systemisk teori og metode
- Social konstruktionisme
- Analytisk psykologi
- Kompleksitetsteori
- Organisations- og managementteori
- Mv.Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 

og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag

den 28.10.11 kl. 9.00-16.30 på Hotel Marriott i København.
Modul 6: Kommunikation, motivation & samarbejde

Herunder:

- Kommunikationsteorier og metoder 
- Forskellige strategier og metoder til at arbejde med

kommunikation og social kompetence

- Sprogets betydning for kommunikation

- Narrativer- Sociale relationer, interaktion og kommunikation. 
- Kropssprog – nonverbal kommunikation
- Appriciative Inquiry.

- Storytelling

- Proceskonsultation

- Konflikthåndtering.

- Mediation.- Sprogbrug, effektivitets- og høflighedsstrategier. 
- Krop, stemme og gennemslagskraft. 
- Opmærksomhed på egen sprogbrug. 
- Følelser og behov i kommunikationen. 
- Kommunikationsstil, selvværd og selvtillid. 
- Angst og usikkerhed som forhindring og som drivkraft. 
- Ligeværdighed i dialogen. 
- Mv.Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 

og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag

den 25.11.11 kl. 9.00-16.30 på Hotel Marriott i København.
Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved 

hvert modul. Eksamen finder sted d. 28. november 2011.Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med ledere på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder. 

Til hvert modul vil der blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med en række undervisere, psykologer, ledere, undervisere fra Master-uddannelserne og professionelle erhvervspsykologer. Læs om vores undervisere og samarbejdspartnere her.


Hvem bør deltage 

Uddannelsen er designet og målrettet til både nye & erfarne personaleansvarlige, ledere & HR-konsulenter, fx.- Ledere og konsulenter på vej mod øverste lederniveau.

- Funktionsledere: marketingchefer, økonomichefer, 

produktionschefer, IT-chefer, udviklingschefer, salgschefer, 

kundechefer, kontorchefer, etc. 

- Afdelingsledere 

- Mellemledere 

- Nøglemedarbejdere i koncernstabe 

- Ledere af projekter 

- Ledelses- & management konsulenter


Undervisningsform

Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og 

et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforumet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de 

øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte 

på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.


Forberedelse:

Før kursets start udfyldes et omfattende spørgeskema, som, 

når vi har behandlet svarene, viser deltagerens læringsprofil og deltagerens niveau inden for ledelse. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.


Krav til udstyr: 

For at kunne deltage på uddannelsen, skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

http://www.probana.com/psy.asp

Pressekontakt
Peter Joensen
45765858


Probana Management
Amaliegade 6
1256 København K