Søværnets Operative Kommando

Ejnar Mikkelsen tilbage ved Shannon øen efter 98 år.

Pressemeddelelse   •   Sep 14, 2010 11:09 CEST

Der skulle gå næsten 100 år før Ejnar Mikkelsen ”returnerede” til Shannon øen og Alabama hytten. Og besøget i hytten blev i form af besætningen fra Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN, navngivet efter den berømte polarforsker.

Ejnar Mikkelsen kom til Alabama hytten sidst i november 1910 efter en 1900 kilometer lang slæderejse fra Shannon øen over indlandsisen til Danmarksfjorden og derfra retur via Nordøstrunningen og langs med Danmarks havn og Store Koldeway.

Ejnar Mikkelsen drog af sted med skibet Alabama fra København i 1909 med kurs mod Nordøstgrønland. Formålet med rejsen var at finde spor efter Mylius-Erichsen og hans to ledsagere, der omkom i 1907 under Danmark-Ekspeditionen.

Allerede på turen mod Grønland løb ekspeditionen ind i vanskeligheder. I første omgang fordi de hunde der var købt hjem til ekspeditionen med levering på Færøerne, viste sig at være for syge og alle måtte aflives.

I stedet gik turen først til Island, hvor skibets maskinmester måtte skiftes ud, og derfra til Ammassalik for at købe nye hunde. Undervejs på den videre færd nordover, blev Alabama klemt i isen ud for Nordøstgrønlands kyst. Dette viste sig senere at være så slemt, at skibet ikke stod til at redde.

Skibet ankrede ved Shannon øen i efteråret 1909. I efteråret drog Ejnar Mikkelsen og Iver Iversen på eftersøgningstur til 79 fjorden for at lede efter Mylius-Erichsen og Høgh Hagen. De fandt dem ikke, men begravede Jørgen Brønlund.

I 1910 drog de af sted igen, denne gang med kurs mod Danmarksfjorden for at lede efter vardeberetninger der kunne afdække, om Mylius-Erichsen havde fuldført missionen om at bevise, at Pearyland var en del af Grønland, samt evt. afdække, hvad der var hændt på den videre ekspedition sydover.

Det sidste er aldrig endelig opklaret, selvom mange har søgt efter afgørende spor og efterladenskaber.

Ejnar Mikkelsen fandt vardeberetninger fra Mylius-Erichsen der dokumenterede, at Peary Land er landfast med resten af Grønland. Men det blev en ubeskrivelig hård tur for Ejnar Mikkelsen og Iver Iversen at kæmpe sig tilbage mod Shannon øen og kammeraterne.

Snestorme, svigtende jagt, ødelagte depoter, skørbug og sult fik slæderejsen til at trække i langdrag. Hundene bukkede under én efter én, og de sidste mange hundrede kilometer kæmpede de to mænd sig af sted til fods, til sidst kun medbringende det tøj de havde på, og en riffel.

Efter 8 måneders hård kamp kom de endelig tilbage til Shannon, kun for at opdage, at Alabama var blevet skruet ned og at kammeraterne var blevet reddet af en norsk hvalfanger.

I løbet af sommeren havde besætningen bygget en hytte på øen af resterne fra Alabama, der sank i takt med at isen smeltede. Som en afsluttende handling blev Alabama´s navneskilt sømmet op over indgangen til hytten.

Det var dette syn, der mødte de to udmagrede og trætte ekspeditionsfolk, da de i november 1910 endelig nåede hytten. På trods af, at kammeraterne havde fået besked på at gribe enhver lejlighed til at lade sig undsætte med udgangen af september 1910, har skuffelsen uden tvivl været stor. Men de to mand formåede at holde humøret og modet oppe og overlevede den 1. vinter i Alabama hytten.

Sommeren 1911 kom, og de to mænd var stemt for at blive reddet. Skuffelsen har givetvis været enorm, da det i september 1911 stod klart, at der heller ikke kom noget redningsskib den sommer. Mikkelsen og Iversen havde ikke andet valg, end at overvintre endnu engang i Alabama hytten.

Først i sommeren 1912 blev de 2 mænd endelig reddet af en norsk hvalfanger og kunne lægge oplevelserne og hytten bag sig.

Hytten har igennem 100 år stået på Shannon øen, af og til besøgt af fangstmænd, og andre der måtte være kommet forbi. Det sker ikke så tit, for øen kan være svær at nå grundet svær is i sommerhalvåret. Ejnar Mikkelsen returnerede aldrig selv til hytten igen. Hans søn Aksel Mikkelsen og barnebarn Naja Mikkelsen har begge forsøgt at nå hytten, men vejret og isen har ikke været gunstig.

Derfor var det en særlig begivenhed for besætningen på Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN at kunne gå i land på Shannon øen og besøge Alabama hytten d. 10. sept. 2010, næsten 98 år efter at Ejnar Mikkelsen forlod hytten. Besøget blev fejret med kransekage og portvin.

EJNAR MIKKELSEN patruljerer i nationalparken i Nordøstgrønland. Her står opgaverne blandt andet på suverænitetshåndhævdelse og farvandsovervågning. Nordøstgrønland oplever i disse år en forøget interesse fra turister og andre der er uvante med forholdene i det barske område. Dette sker i form af krydstogtsskibe, sportsekspeditioner, råstofefterforskning m.v.

EJNAR MIKKELSEN har politimyndighed i nationalparken, og skal blandt andet tilsikre, at alle gæster i parken følger de bestemmelser der gælder for området. Samtidig yder skibet støtte til Sirius patruljen i forbindelse med depotudlægning til vinterens slædepatruljer, og er derudover altid klar til at yde assistance til skibe eller ekspeditioner der måtte komme i vanskeligheder.

En enkelt ting mangler desværre på Alabama hytten. Navneskiltet fra skibet prydede over døren til hytten helt frem til engang i 1970erne. Så forsvandt det, og siden da, har det været mange historier og rygter om skiltets skæbne.

En efterlysning i Siriuspatruljens medlemsblad bragte dog nyt om skiltet. Det lader til, at en nu pensioneret Sirius mand desværre tog skiltet med hjem til Danmark, for at det kunne pynte i dennes stue. Skiltet hænger fortsat i dennes hjem til trods for flere opfordringer om at levere det tilbage.

Besætningen på EJNAR MIKKELSEN håber på, at skiltet igen kan komme til at hænge på sin retsmæssige plads over indgangsdøren til den hytte, hvor Ejnar Mikkelsen og Iver Iversen ventede i 2 år på at blive undsat, og at denne artikel kan virke som en opfordring til pågældende om at levere skiltet tilbage.

Såfremt skiltet bliver leveret til Søværnet i Frederikshavn, påtager skib og besætning sig gerne opgaven at hænge skiltet tilbage på dets retsmæssige plads, næste gang skibet kommer forbi Shannon øen.  

Oplysninger om skiltet kan sendes til ejmi@mil.dk