Ingeniørhøjskolen i Århus

Eksperter: Mere teknologi i sygehusinvesteringer

Pressemeddelelse   •   Okt 12, 2010 12:01 CEST

”Vi skal have mere teknologi i sygehusinvesteringerne.” Det var budskabet fra førende eksperter samlet til konference om fremtidens sundhedssektor hos Ingeniørhøjskolen i Århus.

Eksperter advarer imod nedprioritering af teknologi, når samfundet investerer i udbygning af de offentlige sygehuse.

”Fremtidens diagnosticering, behandling og rehabilitering skal i langt højere grad tænkes ind i en teknologibaseret sundheds- og plejesektor, ” siger Steen Friberg, Cheflæge i afdeling for Sundhedsplanlægning, Region Midt.

Fagfolk frygter, at Danmarks nye sygehuse i værste fald vil være forældede, allerede inden de står færdige.

”Det går ikke at bruge alle pengene på mursten. Vi skal satse langt mere massivt på implementering af ny teknologi, hvis vi vil fremtidssikre vores investeringer i sundhedsvæsenet,” siger Ove Poulsen, rektor for Ingeniørhøjskolen i Århus.

Han oprettede allerede for to år siden en ny ingeniøruddannelse i sundhedsteknologi, der skal være med til at dække behovet for teknologisk understøttelse af fremtidens forebyggelses- og behandlingsformer.

Pres på sundhedssystemet
Det danske sundhedssystem står overfor enorme udfordringer i de kommende år med voksende omkostningspres blandt andet på grund af en større ældrebefolkning og aldersrelaterede sygdomme.

”Den demografiske udfordring alene bør få politikerne til at tænke i en gennemgribende fornyelse af sundheds- og plejesektoren. Teknologi er afgørende for, at det økonomiske regnestykke kan gå op,” siger Steen Friberg.

Om ti år vil Danmark fordoble antallet af borgere over firs år, viser fremskrivninger fra Danmarks statistik.

Både danske og udenlandske eksperter vurderer, at mere teknologi vil kunne erstatte mange dyre sengepladser på de nye sygehuse.

”Vi skal til at ændre på vores patientbegreb. I fremtiden kommer vi højere grad til at tage vare på os selv i eget hjem via moderne teknologi,” siger Steen Friberg.

Ingeniørhøjskolens konference om sundhedsteknologi havde 95 deltagere – heriblandt undervisere, forskere, studerende, offentlige og private virksomheder samt højtestimerede fagfolk og eksperter fra både Danmark og udlandet.

»Læs mere om sundhedsteknologi her