Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Ekspertgruppe skal effektivisere dansk videnspredning

Pressemeddelelse   •   Nov 29, 2010 11:16 CET

Innovation er på dagsordenen i regeringens møde i vækstforum den 25. og 26.november. I den forbindelse nedsætter videnskabsminister Charlotte-Sahl Madsen en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til effektiv videnspredning fra videninstitutioner til små og mellemstore virksomheder.

– Mange virksomheder har under den økonomiske krise set nødvendigheden af at styrke samarbejdet med offentlige videninstitutioner om ny viden og innovation. Ved at åbne egne innovationsprocesser og inddrage ny viden, der allerede eksisterer, kan små og mellemstore virksomheder både reducere omkostningerne til ny viden og styrke deres fornyelse. Den strategi hjælper virksomhederne til øget vækst og beskæftigelse, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

– Vi skal sørge for, at viden fra offentlige videninstitutioner kommer så hurtigt frem til virksomhederne som muligt. Jeg nedsætter derfor i dag en ekspertgruppe, som skal se på, hvordan vi kan få en endnu mere effektiv videnspredning til de små og mellemstore virksomheder i Danmark. Vi skal have gang i "Videnspredning 2.0", siger Charlotte Sahl-Madsen.

Ekspertgruppens opgave er at undersøge og komme med forslag til en mere effektiv videnspredning. Det gælder dels, hvordan viden kan komme ud til flere SMV'ere, dels hvordan virksomhederne kan inddrage en bredere palet af viden end i dag – både teknologisk-, proces-, markeds- og ledelsesmæssig viden mv. I den sammenhæng kan der tages afsæt i de byggesten, der allerede findes (GTS, universiteter, innovationsnetværk), men der kan også tænkes nyt og anderledes.

Gruppen skal afslutte sit arbejde inden udgangen af februar 2011, så ekspertgruppens konklusioner kan indgå i opfølgningen på arbejdet i regeringens Vækstforum.

Medlemmer:

  • Formand Lars Goldschmidt, direktør i DI
  • Peter Torstensen, administrerende direktør for Symbion
  • Ane Buch, administrerende direktør i Håndværksrådet
  • Annette Toft, direktør i Landbrug & Fødevarer
  • Søren Frandsen, prorektor ved Aarhus Universitet
  • Jørn Vejgaard, Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S
  • Torben Hansen, administrerende direktør i Senmatic

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk