Udenrigsministeriet

Eksportudsigten: Vækst i 2011 på 7,1 pct. og 7,5 pct. i 2012 – men krisen har kostet 100 mia.kr. i tabt vareeksport

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2011 22:30 CET

Udenrigsministeriets og Eksportrådets nyeste eksportudsigt indikerer at væksten i 2011 og 2012 bliver en smule afdæmpet i forhold til 2010, hvor stigningen opgjort på samme måde blev 8,4 pct. Fremskrivningen indebærer, at vareeksporten i marts/april 2011 vil nå op over det niveau, som blev opnået før krisen i 2008. 

Eksportrådets nyeste indikation er, at dansk vareeksport i løbende priser (eksklusive energi, skibe og fly) vil vokse med 7,1 pct. i 2011 og 7½ pct. i 2012. Dette svarer til en vækst i 2011 på 34 mia.kr. og i 2012 på 39 mia.kr. 

Væksten sker på grundlag af en moderat økonomisk vækst i Vesteuropa og en kraftigere økonomisk vækst i USA, Asien og Latinamerika. 

- Den globale, finansielle og økonomiske krise har været hård for danske eksportvirksomheder, siger Jacob Warburg, cheføkonom i Udenrigsministeriet og Eksportrådet. – Ifølge den nye vurdering når vi først førkriseniveauet i forårsmånederne 2011. I de ca. 2½ år, hvor vareeksporten har ligget under førkriseniveauet, har vi mistet ca. 100 mia.kr. i indtægter, svarende til ca. 20 pct. af eksportværdien i 2008 i forhold til en situation, hvor vareeksporten havde ligget fladt på 2008-niveauet. 

Det er især regioner udenfor for Vesteuropa, som forventes at trække dansk eksport frem. 

Særlig eksporten til Asien vurderes at vokse kraftigt i de kommende to år, og især eksporten til Kina og Hong Kong ser ud til at få en markant fremgang. Også eksporten til Latinamerika, USA og Rusland vil give betydelige løft i eksporten ifølge den nye Eksportudsigt. 

- Det er vores store eksportmarkeder i Vesteuropa, som trækker væksten i dansk eksport ned, siger Jacob Warburg. – Det skyldes relativt lave forventninger til den økonomiske vækst i mange europæiske lande, som indebærer, at efterspørgslen på danske varer vil være begrænset i de kommende år. Der er dog undtagelser – særlig Sverige og Polen – ser ud til at kunne trække en vækst over gennemsnittet, vurderer Jacob Warburg. Det generelle billede er dog, at de største muligheder for kraftig vækst ligger udenfor det europæiske område. 

Blandt de mange forhold, som kan vælte den relativt positive Eksportudsigt, er ny uro på de finansielle markeder, uforudsete udsving i valutakurserne og ekstraordinære stigninger i råvarepriserne, herunder oliepriserne: 

- Det er klart, at der er mange usikkerheder ved en fremskrivning over to år, siger Jacob Warburg: - Oliepriserne er allerede oppe på omkring 100 dollar pr. tønde, hvilket er et temmelig højt niveau. Skulle de stige op over 120 dollar pr. tønde er der mange som vurderer, at det vil svække den globale økonomiske vækst og kan give ustabilitet i økonomier med betalingsbalanceunderskud, som samtidig importerer hovedparten af deres energiforbrug. En sådan udvikling kan også påvirke værdiansættelsen af mange aktiver og dermed kunne føre til ny uro på de finansielle markeder. Også usikkerheder omkring den fremtidige udvikling i valutakurserne – herunder ikke mindst forholdet mellem euro, dollar, britiske pund og kinesiske yuan - kan spille en stor rolle for stabiliteten i det økonomiske opsving og de danske eksportudsigter.