Dansk Metal

Ekstra penge til afskedigede

Pressemeddelelse   •   Feb 09, 2011 06:55 CET

Fratrædelsesgodtgørelse, længere forældreorlov, højere satser og pensionsforsikring til lærlinge er nogle af resultaterne af den overenskomst, som Dansk Metal, 3F og Dansk Maskinhandlerforening mandag aften forhandlede sig frem til.

Fratrædelsesgodtgørelsen er en nyskabelse i overenskomsten og giver ansatte, som bliver afskediget, ekstra penge i den første del af ledighedsperioden. Godtgørelsen blev også indført i hovedoverenskomsten, Industriens Overenskomst, sidste år.

"Når regeringen angriber vores dagpengesystem ved at halvere dagpengeperioden og uden i øvrigt at hæve satserne, har vi været nødt til at finde et modtræk. Derfor har det været vigtigt for os at få fratrædelsesgodtgørelsen med i denne aftale", siger forbundssekretær i Dansk Metal Keld Bækkelund Hansen.

I dag får en metalarbejder kun cirka dækket halvdelen af sin løn på dagpenge.

Fratrædelsesgodtgørelsen vil sammen med dagpengene udgøre 85 procent af den hidtidige løn. Betingelsen for at få fratrædelsesgodtgørelsen er, at man er uden skyld i opsigelsen og at man har været ansat uafbrudt i mindst tre år.

Andre forbedringer i overenskomsten er:

  • Forhøjelse af mindstebetaling og satser for overarbejde, ude- og rejsearbejde.
  • Forhøjelse af lærlingesatser.
  • Yderligere betaling under fædre- og forældreorlov.
  • Nyansatte omfattes hurtigere af pensionsordningen.
  • Bedre muligheder for seniorer til at fortsætte i jobbet på ændrede vilkår.
  • Forsikringsordning for lærlinge, der ikke er omfattet af arbejdsmarkedspensionen.

Keld Bækkelund Hansen fremhæver, at overenskomstforligt er både fornuftigt og forsvarligt.

"Vi har fået et tilfredsstillende resultat, som selvfølgelig afspejler, at branchen som så mange andre steder står i en vanskelig situation, men samtidig bør der generelt set være plads til også at opnå forbedringer ved de lokale lønforhandlinger", siger Keld Bækkelund Hansen.

Overenskomsten træder i kraft den 1. marts 2011 og løber i to år.

Kontaktpersoner:

Allan Peteren

Journalist

E-mail : allan@danskmetal.dk - Telefonnr. : 20228835