Håndværksrådet

Ekstraordinære tilstande kræver ekstraordinære løsninger

Pressemeddelelse   •   Nov 03, 2010 10:56 CET

Ordningen bør ikke være permanent, men som kriseforanstaltning vil præmie- og bonusordningen på kort sigt sikre lærepladser, mener Håndværksrådet, der er hovederhvervsorganisation for 20.000 små og mellemstore virksomheder.

"Små og mellemstore virksomheder uddanner mange lærlinge, og mange små og mellemstore virksomheder er som bekendt økonomisk pressede af krisen. Her har præmieringsordningen vist sig at kunne være afgørende for, om en ung får en læreplads og dermed ender som faglært. Derfor er præmieringsordningen et helt rigtigt redskab i den aktuelle situation", siger Håndværksrådets uddannelsespolitiske medarbejder, Heike Hoffmann.

Håndværksrådets bestyrelse og Uddannelsesudvalg har gennem længere tid argumenteret for en særlig præmiering af virksomheder, der i krisetider fortsat påtager sig et uddannelsesansvar. I 2009 fik Håndværksrådets medlemsvirksomheder deres ønske opfyldt, da Folketinget efter Håndværksrådets opfordring vedtog en præmie og bonus på 50.000 kr. for hver ny uddannelsesaftale, virksomhederne indgår. I løbet af 2010 har Håndværksrådet yderligere advokeret for en forlængelse af den præmie- og bonusordning, der udløber i december 2010, og den forlængelse har Folketinget netop vedtaget i form af en forhøjet præmie og bonus på op til 70.000 kr. til virksomheder, der indgår nye uddannelsesaftaler.

Den ny aftale belønner virksomheder, der indgår lange uddannelsesaftaler, og det styrker den i forvejen positive effekt af præmieringen. "Det er normalt ikke Håndværksrådets politik, at man skal have støtte til at uddanne lærlinge, for det klares normalt bedst i et samarbejde mellem mestrene, skolerne, de faglige udvalg og lærlingene. Men en ekstraordinær krise kræver ekstraordinære løsninger, og vi skal have flere unge gennem en erhvervsuddannelse. Alt andet er for dyrt i længden", siger Heike Hoffmann.


Fakta om den forhøjede præmieringsordning:

  • Loven træder i kraft den 15. november 2010.
  • Præmie og bonus forhøjes fra 50.000 kr. til 70.000 kr.
  • Udbetaling af det maksimale beløb er betinget af, at uddannelsesaftalen har en varighed på 24 måneder.
  • Loven indeholder en overgangsordning, hvor mestre indtil 31. december 2010 kan vælge mellem de to ordninger. Det gælder, hvis lærlingen stadig er på prøve den 15. november 2010.
  • Håndværksrådet tilbyder at svare på spørgsmål, som den nye lovgivning giver anledning til. Spørgsmål kan sendes direkte til Heike Hoffmann på hoffmann@hvr.dk, som hurtigst muligt vil besvare spørgsmålet. Spørgsmål af generel interesse vil blive offentliggjort (i anonymiseret form) på www.hvr.dk/oss.

Kontakt
Uddannelsespolitisk medarbejder Heike Hoffmann, tlf. 25 39 03 19