PwC Danmark

Elektriker- og el-installatørbranchen i fremgang

Pressemeddelelse   •   Jan 09, 2017 07:00 CET

Elektriker- og el-installatørbranchen fastholder en stabil indtjening og en tilfredsstillende dækningsgrad. Det viser en ny undersøgelse om elektriker- og el-installatørbranchen fra PwC, der også forventer et endnu større fokus på effektivisering ved hjælp af it-værktøjer i branchen i fremtiden.

En ny undersøgelse fra PwC viser, at elektrikerne og el-installatørerne fastholder en stabil indtjening med en gennemsnitlig dækningsgrad på ca. 24 %. Derudover har branchen bevaret et indtjeningsniveau på bundlinjen med en uændret overskudsgrad på 6 %. Der er forventninger i branchen om en fortsat positiv udvikling i aktivitetsniveauet, og især inden for effektivisering ved hjælp af it kan virksomhederne optimere deres arbejdsgange.

Elektriker- og el-installatørbranchen har i øvrigt oplevet en generel fremgang i omsætningen de senere år, og prognoserne for 2017 og 2018 viser ligeledes positive takter med en forventning om en stigning på ca. 2 % i omsætningen ifølge en markedsanalyse fra installatørernes organisation, TEKNIQ.

”Der er mange positive udsigter i branchen, og manglende efterspørgsel udgør umiddelbart ikke den største udfordring, men derimod udsigten til at få tilstrækkelige faglærte medarbejdere til at løse de daglige arbejdsopgaver. Samtidig oplever vi en klar tendens til, at virksomhederne fokuserer på it-effektiviseringer,” fortæller Michael Krath, director i PwC.

Stærkt rustet til fremtiden
På trods af at elektrikerne og el-installatørerne har oplevet et mindre fald i konsolideringen, står de fortsat stærkt rustet til fremtidens udfordringer grundet et fornuftigt kapitalgrundlag. Der er de senere år blevet gennemført administrative lettelser fra lovgivers side, som dog ikke helt opleves som lettelser hos virksomhederne. De får stadigt flere administrative opgaver:

”De mange opgaver i hverdagen kan blive afhjulpet via it-værktøjer. Bliver de implementeret rigtigt, kan de gøre en stor forskel for virksomhederne i hverdagen. Det er dog vigtigt, at digitaliseringen tilpasses den enkelte virksomhed og dennes behov for at opnå en positiv effekt,” forklarer Michael Krath.

De enkelte virksomheders styrke i forhold til anvendelse af it, samt omfanget af de afledte besparelser, varierer virksomhederne imellem. PwC har set nærmere på, hvilke it-muligheder der kan effektivisere dagligdagen og skabe mulighed for at spare omkostninger. It-værktøjerne kan blandt andet bruges til elektronisk tidsregistrering af ugesedler, elektronisk scanning af bilag til bogføring eller betaling via MobilePay.

”Det er ikke kun it-løsninger, som kan optimere og effektivisere virksomhederne i branchen, men også et øget fokus på specifikke styringsværktøjer kan gøre en forskel. Regelmæssig rapportering af eksempelvis væsentlige nøgletal muliggør en løbende tilpasning af forretningsområderne, og ligeledes kan en høj detaljeringsgrad i månedsrapporten skabe overblik over god og dårlig indtjening og fejlslagne sager, som kan gøre en forskel for virksomhedens konkurrenceevne,” slutter Michael Krath.

Om analysen
Analysen er udarbejdet på baggrund af de senest tilgængelige årsrapporter for PwC’s kunder inden for branchen. For at sikre, at oplysninger fra enkeltvirksomheder ikke kan identificeres, udarbejdes der ikke analyser på populationer på under 25 virksomheder. Virksomheder, som afviger markant fra populations-gennemsnittet, er frasorteret i analysen. Herved undgås en uforholdsmæssig stor påvirkning fra enkeltvirksomheder.

Om PwC
PwC er et af verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshuse. I
Danmark er vi markedsledende, og vores vision er at skabe værdi for vores
relationer. I Danmark samarbejder godt 1.900 PwC’ere fra 15 kontorer hver dag
om at hjælpe vores kunder med deres succes, og de trækker på et netværk med
mere end 200.000 kolleger fra hele verden. Succes skaber man sammen med andre.