Handelsskolernes Lærerforening

Elendigt arbejdsmiljø på handelsskolerne

Pressemeddelelse   •   Mar 31, 2015 12:01 CEST

Arbejdsmiljøet på handelsskolerne har lidt et alvorligt knæk efter indførelsen af de nye arbejdstidsregler. Det viser HL's medlemsundersøgelse fra 2015.

Langt hovedparten af HL's lærere har oplevet et forværret arbejdsmiljø med indførelsen af Lov 409 og de nye arbejdstidsregler. Samtidig oplever flertallet, at planlægningen af arbejdstiden påvirker kvaliteten af undervisningen negativt.

Arbejdstidreglerne har også påvirket forholdet mellem ledere og lærere negativt. Knap halvdelen af lærerne har fået et dårligere tillidsforhold til ledelsen, mens kun 3 procent har oplevet forbedringer

Undersøgelsens resultater er opsummeret i en rapport