Ministeriet for Børn og Undervisning

Elevtal stiger

Pressemeddelelse   •   Nov 05, 2010 10:20 CET

Antallet af elever og studerende er stigende. Nye elevtal viser, at i alt 1.189.330 personer var under uddannelse per 1. oktober 2009.

Elevtallene fra 2009 er gjort op. Opgørelsen dækker alle fra børnehaveklasseelever til ph.d-studerende i det ordinære uddannelsessystem og viser en stigning på 15.855 elever og studerende i forhold til 2008.

Tallene kan nærstuderes via Undervisningsministeriets databank. I databanken kan du blandt andet sortere tallene efter elevernes køn, alder, etnisk herkomst og bopæl.

Tallene omfatter:

  • Bestanden af elever/studerende på uddannelsen
  • Antallet af elever/studerende der har tilgået, afbrudt, eller fuldført uddannelsen
  • Fuldførelsesprocenter
  • Aldersstatistikker
  • Studietidsstatistikker for fuldførte og afbrudte elever/studerende

Det er ligeledes muligt at fordele tallene på institutionstype, ejerforhold, ressortministerium og beliggenhed.

Desuden findes der tal for, hvilken højeste fuldførte uddannelse eleverne/de studerende havde forud for deres aktuelle uddannelsesstatus.

Læs mere om nøgletallenes udvikling i UNI•C Statistik & Analyses notat om udviklingen i elevtallene frem til 2009 (pdf) 

Kontakt

Susanne Irvang Nielsen
Konsulent i UNI•C
sin@uni-c.dk
Tlf. 3587 8318

Adgang til databanken

Elevtal fordelt på uddannelse frem til 2009

 

Mere om databanken