Konkurrencestyrelsen

Elnetselskaber skal effektivisere for 117 mio. kroner

Pressemeddelelse   •   Okt 27, 2010 10:34 CEST

Energitilsynet har fastsat nye krav til de 93 selskaber, der driver det danske elnet. Kravene begrænser selskabernes indtægtsmuligheder, og de skal medvirke til at sikre effektivitet i sektoren.

Samlet set skal elnetselskaberne reducere deres indtægtsrammer med 117 mio. kroner i 2011. Det svarer til knap to procent af selskabernes nuværende indtægtsramme på ca. syv mia. kroner. Med de nye krav har Energitilsynet siden 2007 sammenlagt reduceret indtægtsrammerne for de danske elnetselskaber med 359 mio. kroner. 

Derudover er elnetselskabernes indtægtsrammer blevet reduceret med i alt 15,1 mio. kr. i årene 2008-2010 på grund af for mange strømafbrud.

Der er stor forskel på kravene til de enkelte selskaber. De otte mest effektive får ikke reduceret deres indtægtsrammer, mens de resterende selskaber har fået pålagt at effektivisere i forhold til deres nuværende situation.

Indtægtsrammerne er indført i 2004, fordi elnetselskaberne ikke er udsat for konkurrence. Energitilsynets regulering efterligner derfor det konkurrencepres, der ville være på et marked med flere udbydere. Sigtet er, at selskaberne drives effektivt og har fokus på at holde antallet og længden af strømafbrud nede.

De reducerede indtægtsrammer dæmper udviklingen i den elpris, som brugerne betaler – men kun i mindre grad. Prisen afgøres i højere grad af markedspriserne på den nordiske elbørs Nordpool og af afgifter og moms.

Vicedirektør Finn Dehlbæk, Energitilsynets sekretariat, siger:

”Det er vigtigt, at landets elnet drives effektivt. Vores årlige sammenligning af elnetselselskaberne bidrager til, at de har øget fokus på både omkostninger og kvalitet. Det kommer forbrugere og virksomheder til gode i sidste ende.”

http://www.forbrug.dk

Pressekontakt
Hanne Arentoft
72 26 80 20


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Amagerfælledvej 56
2300 København S
Danmark