Dansk Erhverv

En glædens dag - multimedieskatten afskaffes!

Pressemeddelelse   •   Nov 01, 2011 16:06 CET

Det vil være uhyre gavnligt for udbredelsen af hjemmearbejdspladser og positivt for både vækst og produktivitet, at multimedieskatten nu afskaffes.

Dansk Erhverv er begejstret for afskaffelsen af den upopulære og molboagtige multimedieskat.

”Når den nye regering med finansloven for 2012 sløjfer den upopulære og uproduktive multimedieskat, så er det en åben dør, man løber ind. Set fra erhvervslivets synspunkt, er det en særdeles kærkommen fuldtræffer og et flot skattepolitisk resultat for regeringen,” siger skattepolitisk chef Bo Sandberg, Dansk Erhverv.

Totalt molboagtig skat
”Skat virker som bekendt. Når man lægger skat på en vare eller en ydelse, så efterspørges og forbruges der mindre af den – og omvendt. Derfor plejer det at være sådan, at man lægger skat på ting, man ikke vil have så meget af som for eksempel forurening, emballageforbrug, tobaksrygning og den slags. Men med multimedieskatten er det stik modsat og dermed meget molboagtigt. Her lægger man altså skat på det fleksible arbejdsmarked, på de produktivitetsfremmende arbejdsredskaber og på videnssamfundet i det hele taget. På den baggrund er det ikke nogen overraskelse, at antal hjemmearbejdspladser styrdykkede med 18 pct., svarende til 53.000 sidste år som følge af multimedieskatten - for skat virker jo!” siger Bo Sandberg.

Mest upopulære skat overhovedet 
En undersøgelse fra Epinion på vegne af Dansk Erhverv i januar 2011 – baseret på 1.340 interviewpersoner – viste, at hele 64 pct. af danskerne er negative eller meget negative overfor multimedieskatten, der trådte i kraft 1. januar 2010. Kun 9 pct. er positive eller meget positive.

I samme undersøgelse angav hele 18 pct. af de danskere, som er i arbejde og som ikke betaler multimedieskat, at de havde fravalgt arbejdsgiverbetalte multimedier pga. skatten.

Multimedieskatten var en dårlig forretning
Dansk Erhverv glæder sig over, at multimedieskatten nu sløjfes, da det er en særskat på det fleksible arbejdsmarked. Skatten har modvirket udbredelsen af produktivitetsfremmende arbejdsredskaber. Den har uddybet det allerede eksisterende ”it-gab” på arbejdsmarkedet og dermed været med til at skabe et it-mæssigt A- og B-hold. Den var administrativt byrdefuld. Den var potentielt mistillidsskabende mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Den rummede et betydeligt samfundsøkonomisk dødvægtstab pga. mere besværlig eller manglende løsning af arbejdsopgaver. Den vil ikke blive savnet!

En halv million betaler multimedieskat
Der er i dag ca. ½ million multimedieskattebetalere. Og det skønnes, at der er ca. 70.000, der har fravalgt arbejdsgiverbetalte multimedier alene som følge af multimedieskatten. Hvis man forsigtigt forestiller sig, at hver af disse personer – ligeledes som følge af skatten – i gennemsnit blot veksler én time produktiv til uproduktiv tid i løbet af en måned, så giver det et årligt tab af vækst og samfundsøkonomisk produktion på ca. 336 millioner kr.

For mere information: Skattepolitisk chef Bo Sandberg på 28503819 ellerbsa@danskerhverv.dk.