SE

En ny, stærk energikoncern er født

Pressemeddelelse   •   Maj 18, 2016 11:00 CEST

Energi- og telekoncernen Syd Energi a.m.b.a.’s fusion med Nyfors a.m.b.a. er nu endelig underskrevet og godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. En ny, stærk energikoncern er født – til gavn for elkunder, telekunder, medarbejdere og andelshavere. Det nye selskab ejes af 316.000 andelshavere.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nu godkendt fusionen mellem SE og Nyfors, og papirerne er underskrevet og godkendt af repræsentantskaberne i begge selskaber. Fusionen med Nyfors fra Brønderslev tilføjer 45.000 andelshavere til SE-familien, så koncernen nu ejes af i alt 316.000 andelshavere.

”Vores nye samlede selskab står langt stærkere på det danske marked, end vi ville have gjort som to selvstændige enheder. Den nye SE-koncern er en særdeles stærk muskel, der kan investere både regionalt og nationalt,” siger adm. direktør Niels Duedahl, SE. ”Et af de afgørende fokusområder, vi har i SE-familien er, at etablere og udvikle regionale vækstcentre, så der sættes turbo på den digitale udvikling og udbredelsen af bæredygtig energi, både i randområder og i de større byer.”

Det nye selskab, SE a.m.b.a., har 1.500 ansatte og skal servicere 725.000 kunder, hvilket er en forøgelse på ca. 75.000 siden sidste år. Det kundeantal skal fremover øges – ikke mindst ved at sætte endnu mere fart på udrulningen af højhastighedsbredbånd i Nordjylland samt ved fremover, at søge yderligere fusioner og partnerskaber.

Et større og bedre SE
Det fremtidige SE a.m.b.a. vil få en årlig omsætning på ca. 5 mia. kr. og en årlig investeringsevne på omkring 1 mia. kr. Egenkapitalen overstiger 10 mia. kr., heraf lige over 2 mia. kr. i form af aktier i DONG Energy A/S.

Fusionen med Nyfors er en del af SEs strategi om at vokse sig større sammen med øvrige aktører i den danske energisektor. SE har siden 2006 udviklet sig fra at være et traditionelt og regionalt forankret el-forsyningsselskab i Syd- og Sønderjylland til en innovativ national aktør indenfor såvel energi- og klimaområdet som indenfor bredbånd-, telefoni- og tv-området.

”Vi ser frem til at vokse sammen med SE og skabe et nordjysk kraftcenter. SE og Nyfors er en stærk kombination, og nu starter rejsen mod at tilbyde kunderne nye, innovative produkter og ydelser i det samlede selskab,” siger adm. direktør Henrik Mentz, Nyfors.

Nordjysk kraftcenter
Fusionen skaber et nordjysk kraftcenter, der tager sit afsæt i Nyfors’ nuværende hovedsæde i Brønderslev. Planen indebærer bl.a., at SE’s lokationer i Hjørring og Aalborg afvikles, og aktiviteter svarende til 120 stillinger flyttes til Brønderslev. Derudover flyttes ca. 20-30 stillinger, der relaterer sig til de koncernfælles aktiviteter, til Esbjerg. Fremover vil ca. 200 medarbejdere være beskæftiget i Brønderslev.

I Brønderslev er det bl.a. planen at samle SE-koncernens udviklingscenter inden for energi og klima, hvor der skal udvikles ”smart home”- og ”smart grid”-løsninger. Det skyldes ikke mindst, at SE-koncernen ser store muligheder i at udnytte den samlede nordjyske vidensbase, bl.a. ved at søge et samarbejde med Aalborg Universitet.

For mere information
Adm. direktør Niels Duedahl, SE, mobil: +45 29 22 85 08
Adm. direktør Henrik Mentz, Nyfors, mobil: +45 20 46 60 27
Kommunikationschef Jan Lyng Lauridsen, SE, mobil: +45 20 53 58 76


SE er en moderne energi- og telekoncern, der bl.a. leverer el, energi-effektivisering, fiberbredbånd og kabel-tv til vores over 725.000 kunder. SE-koncernen har sine rødder i Syddanmark, men vores ca. 1.500 medarbejdere arbejder fra forskellige lokationer i hele Danmark. Vi stræber hver dag efter at styrke vores forretning, uanset hvor mulighederne måtte opstå.

SE er et andelsselskab med 316.000 andelshavere, som gør en dyd ud af at geninvestere vores overskud i det samfund, som vi er en del af. Vores ambition er at blive den mest værdiskabende aktør i den danske energi- og telesektor, og vi kæmper for at bidrage til et bæredygtigt vidensamfund. Vi har bl.a. investeret massivt i lynhurtigt fiberbredbånd til Nordjylland og Syd- og Sønderjylland samt et topmoderne el-net. SE er en de aktører i Danmark, der realiserer flest energibesparelser, og sammen med PFA Pension er vi én af Danmarks største operatør af landbaserede vindmøller.

SE vil være udfordreren, der stiller sig på kundernes side i kampen for bedre kundeservice, stærkere produkter og konkurrencedygtige priser. Vores engagement tager afsæt i værdierne åbenhed, nærhed, mod og bæredygtighed. Vores virksomhedskultur bryder med vanetænkning, og vi er faste i troen på, at vi kan påvirke de markeder, som SE befinder sig i, og at vi kan medvirke til at trække samfundet i positiv retning.

Læs meget mere om SE på www.se.dk