Dansk Byggeri

En trafikaftale i julegave til anlægsbranchen

Pressemeddelelse   •   Nov 30, 2010 08:58 CET

- Med trafikaftalen den 26. november er der sket en udmøntning af en række puljer. Det betyder, at vi nu kan komme videre med flere større anlægsprojekter. Aftalen er en god og tiltrængt håndsrækning til anlægs branchen, siger seniorøkonom Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.

Den nye trafikaftale med titlen "Bedre mobilitet" er indgået af partierne bag aftalerne om en grøn transportpolitik. Aftalen udmønter midler i transportpuljerne for 1,3 mia. kr. til bl.a. nye cykelveje, opsætning af støjskærme, bedre trafiksikkerhed samt bedre kapacitet ved udbygninger og udvidelser. Der bliver også taget hul på at løse nye udfordringer, der trænger sig på. Parterne bag aftalen vil med en ny Havnepakke II styrke havnene i udkantsområderne med investeringer for 0,2 mia. kr.

Ved billiggørelse af nogle tidligere besluttede anlægsprojekter og omprioritering af midler i Infrastrukturfonden er der blevet tilvejebragt 0,3 mia. kr. til at sikre udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundsmotorvejen samt 0,1 mia. kr. til moderniseringer af stationer, herunder bedre adgangsforhold.

- Det er alt sammen sød musik i anlægsbranchen ører. For nye tal fra Danmarks Statistik viser, at anlægsentreprenørerne er den delbranche, som har de mest negative forventninger til beskæftigelsen, omsætningen og tilbudspriserne ved licitationerne i de næste tre måneder, fortæller Finn Bo Frandsen og fortsætter:

- Konjunkturindikatoren for bygge- og anlægsbranchen har holdt sig på samme lave niveau fra april til november i år. Der er dog sket et fald fra september til i november, og det er udtryk for større pessimisme i branchen. Sæsonkorrigeret forventer bygge- og anlægsvirksomhederne lavere beskæftigelse, mens ordrebeholdningen dog er stabil, men på et meget lavt niveau.

Finn Bo Frandsen forklarer anlægsentreprenørernes dystre udsigter med det forhold, at det ikke alene er byggevirksomhederne, der er ramt af faldet i boligbyggeri og erhvervs byggeriet, men også anlægsvirksomheder er ramt. Det skyldes især, at behovet for byggemodning falder i takt med nedgangen i nybyggeriet.

- Kort sagt, når der ikke bliver bygget, så bliver der heller ikke anlagt nye rør til vandforsyning og afløb eller anlagt nye kabler til nye bolig- eller erhvervsområder, fortæller Finn Bo Frandsen.

- Og derfor glæder vi os så meget mere over, at partierne bag trafikaftalen gør en mærkbar indsats for at forbedre mobiliteten og samtidig hjælper anlægsbranchen.

Kontakt:
Seniorøkonom Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, på telefon 72 16 01 43
Pressechef Mogens Hjelm på telefon 40 29 92 32