PwC Danmark

En usikker verden er blevet et fast vilkår for de globale topledere

Pressemeddelelse   •   Jan 16, 2017 18:30 CET

De globale topledere har i år genvundet noget af troen på vækst i verdensøkonomien, selvom der set over en fireårig periode har været en faldende forventning til vækst. Denne udvikling afspejler, at toplederne som et fast vilkår må navigere i en verden, der er blevet mere usikker og mere uforudsigelig. Det viser PwC’s årlige CEO Survey, der netop er blevet præsenteret ved World Economic Forum i Davos.

PwC’s 20th CEO Survey, hvor knap 1.400 CEO’er fra hele verden har deltaget, viser, at de globale toplederes forventninger til væksten i verdensøkonomien de kommende 12 måneder er steget fra 27 % i 2016 til 29 % i 2017.Denne udvikling skal dog ses i lyset af, at de globale toplederes forventninger til den globale vækst led et knæk sidste år med et fald på 10 procentpoint, og sammenligner vi med 2014, hvor hele 44 % troede på en forbedring, så er toplederne generelt mere skeptiske i dag end for blot få år siden.

”Udviklingen over de seneste fire år viser, at det er blevet et fast vilkår for toplederne at navigere i en verden, der er blevet mere usikker og mere uforudsigelig. Globaliseringen har bragt mange fordele med sig, men fremmer af forskellige årsager ikke længere vækst på samme måde som tidligere. Set i det lys er det positivt, at de globale topledere genvinder lidt af tiltroen til den globale økonomi i år,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC.

De danske topledere er endda en smule mere optimistiske end de globale topledere, selvom de danske CEO’er nærmer sig de globale i år, hvad angår forventningerne til væksten i verdensøkonomien. Blandt de danske topledere er forventningerne således faldet fra 36 % i 2016 til 32 % i 2017, og sammenlignet med 2014 er der samlet set et fald på 24 procentpoint.

”Vi har i løbet af 2016 været vidne til flere eksempler på forandringer, der påvirker toplederne, og som understreger, at CEO’er i dag leder i en uforudsigelig verden. Det gælder fx Brexit og det amerikanske præsidentvalg, ligesom de kommende valg i bl.a. Frankrig og Tyskland kan få stor indflydelse på de europæiske markeder. Det betyder, at det er svært at forudsige, hvordan de globale markeder udvikler sig, og det kan skabe øget usikkerhed om den globale vækst,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.

Toplederne forventer vækst i egen virksomhed
De globale toplederes forventninger til vækst i egen virksomhed de kommende 12 måneder er steget til 85 % fra 82 % sidste år, og vi ser, at andelen af dem, der i ”høj grad” forventer vækst, er steget (fra 35 % i 2016 til 38 % i 2017). Denne udvikling tyder på, at de globale topledere har vænnet sig til at navigere i en verden med stor usikkerhed.

”På trods af at verden ændrer sig så hurtigt, og at tilstandene bliver mere uforudsigelige, så er både de danske og globale topledere overvejende optimistiske, når det gælder forventningerne til væksten i egen virksomhed på den korte bane,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Antallet af danske topledere, der forventer vækst i de kommende 12 måneder i egen virksomhed, ligger på et højt niveau og er steget hele 6 procentpoint i forhold til sidste år til 92 %. Og for første gang i to år ser vi en stigning i antallet af dem, der ”i høj grad” forventer vækst blandt de danske topledere (2014: 44 %, 2015: 33 %, 2016: 30 %, 2017: 39 %).

”De optimistiske forventninger til væksten på den korte bane tyder på, at CEO’erne har formået at ruste deres egen virksomhed til at kunne gribe muligheder og gennemføre initiativer, som kan skabe vækst i en foranderlig verden. Vi ser fx, at en meget stor del af toplederne forventer organisk vækst i løbet af de næste 12 måneder,” forklarer Mogens Nørgaard Mogensen.

CEO’erne er også optimistiske på længere sigt
Set over tre år og altså på den lidt længere bane er forventningerne til vækst i egen virksomhed på niveau med sidste år blandt de globale topledere med 92 % i år mod 91 % sidste år. Hos de danske topledere er forventningerne dog faldet fra 97 % i 2016 til 93 % i 2017.

Selvom der er lidt flere danske topledere, som samlet set er optimistiske, så er der overvejende flere globale topledere, som har svaret, at de ”i høj grad” tror på vækst i egen virksomhed på den lidt længere bane (51 %), sammenlignet med de danske CEO’er (37 %). Flertallet (56 %) af de danske CEO’er tror ”i nogen grad” på vækst, mens det samme gælder for 41 % af de globale.

”Udviklingen her hænger tæt sammen med den faldende tiltro til væksten i den globale økonomi, og vi må ikke glemme, at Danmark er et lille land, der fx er meget afhængig af sine eksportmarkeder. Derfor er de danske CEO’er måske også lidt mere usikre, når det gælder vækst på den lidt længere bane, i en tid hvor der fx er stor usikkerhed om de fremtidige rammer for eksport,” vurderer Mogens Nørgaard Mogensen.

Rusland ude af top 10 over vigtige vækstmarkeder
For tredje år i træk peger de globale topledere på USA som det vigtigste vækstmarked, og Kina og Tyskland er endnu en gang henholdsvis næst- og tredjevigtigste vækstmarked ifølge toplederne. Rusland er til gengæld ikke længere at finde i årets top 10. I stedet optræder Frankrig som noget nyt på listen, ligesom Australien atter er at finde i top 10. Mexico, der var ny i top 10 sidste år, ligger i år som nummer otte på listen.

”Rusland er for første gang i flere år ikke længere blandt de 10 vigtigste vækstmarkeder for de globale topledere. Det skyldes den øgede geopolitiske uro og konsekvenserne af de flerårige sanktioner, der overskygger den øgede stabilisering i olieprisen og eksperternes forventninger om, at landet er på vej ud af recession,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.

Usikker økonomisk vækst bekymrer toplederne mest
Usikker økonomisk vækst er i år de globale CEO’ers største bekymring (2017: 82 %, ny valgmulighed).Det hænger tæt sammen med, at et flertal (58 %) mener, at mere lukkede nationale politikker er skadelige for væksten.

”Den usikkerhed, som de geopolitiske spændinger i verden fører med sig, er stadig høj. Og vi har i de senere år oplevet en øget fjendtlighed over for globaliseringen, hvor landene lukker sig om sig selv med nationale politikker. USA er det vigtigste eksportmarked, men der er samtidig udsigt til en mere lukket amerikansk økonomi. Der er ingen tvivl om, at det giver en øget usikkerhed om den økonomiske vækst,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Den næststørste bekymring er overregulering (2017: 80 %, 2016: 79), som sidste år var CEO’ernes største bekymring. Adgang til talent er deres tredjestørste bekymring (77 %), og sammenligner vi med sidste år, er den stigende (2016: 72 %). Ud over disse top 3 bekymringer ligger geopolitisk usikkerhed (2017: 74 %, 2016: 74 %), den hastige teknologiske udvikling (2017: 70, 2016: 61 %) og volatile valutakurser (2017: 70 %, 2016: 73 %) de globale CEO’er meget på sinde.

CEO’ens agenda
Ser vi nærmere på topledernes planer for de kommende 12 måneder, er det særligt ’organisk vækst’ (2017: 79 %, ny valgmulighed), ’omkostningseffektivisering’ (2017: 62 %, 2016: 68 %) og ’nye strategiske alliancer eller joint ventures’ (2017: 48 %, 2016: 49 %), som ligger højt på CEO’ens agenda. Og for at kunne drage fordel af de nye muligheder ønsker CEO’erne først og fremmest at styrke deres virksomheds innovation (23 %), dernæst deres digitale og teknologiske capabilities (15 %) og deres human capital (15 %).

”Toplederne vurderer, at det i høj grad handler om at tænke nyt og have de rette digitale og teknologiske capabilities, som betyder, at man kan omstille sin virksomhed efter den digitale udvikling, der rammer stort set alle virksomheder. Endelig er det afgørende at have en stærk arbejdsstyrke og de rette talenter, hvis man skal kunne klare sig i den fremtidige konkurrence,” slutter Mogens Nørgaard Mogensen.

Der bliver talt meget om, hvorvidt teknologien vil overtage menneskers job. Ikke desto mindre har 52 % af toplederne planer om at ansætte flere medarbejdere, og de kvalifikationer, de sætter størst pris på, er de bløde, som ikke umiddelbart kan erstattes af maskiner: Hele 76 % peger på problemløsning, 72 % på lederevner, 69 % på evnen til at samarbejde, 62 % på innovation og kreativitet og 62 % på omstillingsparathed.

”Vi ser bl.a., at virksomhederne tilføjer digital træning til deres læringsprogrammer for i højere grad at klæde deres medarbejdere på i mødet med den digitale udvikling. Det er dog ikke teknologien i sig selv, som kommer til at skabe fremtidens vindervirksomheder, for den kan ikke stå alene – også fremover bliver mennesket og dermed de rette talenter og ledere helt afgørende,” slutter Mogens Nørgaard Mogensen.

Undersøgelsesmetode:
I PwC’s 20th CEO Survey blev der gennemført 1.379 interviews i 79 lande i løbet af det sidste kvartal af 2016. CEO Survey er verdens førende og mest omfattende toplederundersøgelse.

Om PwC
PwC er et af verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshuse. I
Danmark er vi markedsledende, og vores vision er at skabe værdi for vores
relationer. I Danmark samarbejder godt 1.900 PwC’ere fra 15 kontorer hver dag
om at hjælpe vores kunder med deres succes, og de trækker på et netværk med
mere end 200.000 kolleger fra hele verden. Succes skaber man sammen med andre.