Eniig

EnergiMidt leverer stærkt overskud

Pressemeddelelse   •   Maj 12, 2016 18:45 CEST

2015 blev et rekordår for EnergiMidt, der leverer et overskud på bundlinjen på 185 mio. kr. Det samlede koncernresultat af den primære drift blev 410 mio. kr., hvilket er en stigning på 129% sammenlignet med året før og det bedste i det forbrugerejede EnergiMidts historie. Resultatudviklingen er skabt af en positiv vækst i indtjeningen på alle forretningsområder og en stram omkostningsstyring.

Torsdag den 12. maj 2016 var repræsentantskabet i EnergiMidt indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde med godkendelse af regnskabet for 2015 som et punkt på dagsordenen. På mødet blev repræsentantskabsmedlemmerne præsenteret for et meget tilfredsstillende økonomisk resultat. For første gang lå omsætningen på mere end 3 mia. kr., resultatet af den primære drift nåede op på 410 mio. kr., mens koncernen samlet set leverede et overskud på 185 mio.kr. efter skat.

- Vi mærker en stigende aktivitet i samfundet, hvilket påvirker vores forretningsområder positivt. Det ser vi blandt andet gennem et stigende elforbrug. Vi kan også se, at beslutningen om at gennemføre en divisionalisering for et års tid siden var den rigtige. Divisionaliseringen har givet et forretningsmæssigt fokus, der bidrager til fremgangen og årets meget tilfredsstillende resultat, udtaler Bent Kristensen, konstitueret administrerende direktør for EnergiMidt.

Vækst i alle divisioner
I EnergiMidt er der særlig stor tilfredshed over, at 2015-resultatet er sammensat af vækst i alle divisioner.

EnergiMidt Fiberbredbånd er inde i en meget positiv udvikling med støt stigende tilslutningsprocenter og fokus på værdiskabelse gennem samarbejder, og det har ført til ekstra forretningsvolumen og en styrket fiberbredbåndsøkonomi. Nye samarbejdsaftaler har ført til, at EnergiMidt i dag drifter 135.000 fiberbredbåndskunder, hvoraf 68.000 af dem er EnergiMidts egne. 2015 blev også året, hvor EnergiMidt for første gang lavede en aftale om fiberudrulning uden for eget geografiske område, da fiberdivisionen vandt et udbud fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

EnergiMidt Energi har gennem 2015 skærpet sin produktportefølje og består i dag af elhandel, gadelys og energispareaktiviteter. Indtjeningen på elmarkedet har i 2015 været under pres blandt andet på grund af historisk lave elpriser. Alligevel har området løftet indtjeningen ved at optimere på indkøbssiden og fastholde kunderne - blandt andet gennem gode og langvarige relationer.

I 2015 har EnergiMidt Forsyning haft fokus på en høj leveringssikkerhed og en effektiv drift. Derfor konstateres det med tilfredshed, at EnergiMidt igen er placeret som et af Danmarks mest omkostningseffektive elselskaber, nemlig som nummer fem ud af 45 selskaber i Energitilsynets benchmarking. Aktiviteterne i Forsyningsdivisionen har i 2015 været stigende sammenlignet med 2014, blandt andet i form af øgede indtægter fra tilslutningsbidrag, og samtidig har elforbruget været svagt stigende.

EnergiMidts division for vedvarende energiproduktion, EnergiMidt Renewables, bidrager til den grønne omstilling gennem investering i vind- og solcelleparker. Divisionen har udvidet forretningen med køb af tre vindmølleparker i Tyskland i 2015 og bidrager ligeledes positivt til EnergiMidts samlede bundlinje. Parkernes elproduktion i 2015 var omtrent 228 mio. kWh, hvilket svarer til 57.000 familiers årlige elforbrug.

EnergiMidt i topform før fusion
Repræsentantskabsmødet den 12. maj var det sidste møde, inden virksomheden fusionerer med Himmerlands Elforsyning og derved bliver Danmarks tredjestørste energiselskab. Mødet var også skelsættende for formanden for EnergiMidt Holding a.m.b.a., Jens Jørn Justesen, da det var hans sidste som bestyrelsesformand. Fremlæggelsen af rekordregnskabet gjorde, at det var en tilfreds og stolt formand, der efter mere end 14 år leverede stafetten videre til sin efterfølger.

- Det er et rigtig flot årsresultat, vi leverer for 2015. Personligt er jeg meget glad og tilfreds med den forretning, jeg nu giver videre til min efterfølger. Og med et robust fundament som basis for solide økonomiske resultater glæder jeg mig til at gå ind i fusionen med HEF, udtaler Jens Jørn Justesen.

Læs EnergiMidts Årsrapport 2015

For yderligere information:

Bestyrelsesformand Jens Jørn Justesen, tlf.: 2174 1056, mail: jjjustesen@gmail.com
Konstitueret adm. direktør Bent Kristensen, tlf.: 2169 4058, mail: bkr@energimidt.dk

Fakta om EnergiMidt

EnergiMidt-koncernen beskæftiger sig med digital kommunikation og energi. Vi er ejet af vores midtjyske andelshavere, og vores forretningsområder dækker el- og varmeforsyning, fiberbredbånd, el-salg, gadelys, energibesparelser samt vedvarende energi.

Vi ønsker at være kundernes foretrukne valg, og vi er godt på vej. Flere end 68.000 midtjyder har valgt vores fiberløsning, Waoo, der for 5. år i træk er blevet kåret til Danmarks bedste internet.Vi leverer en af Danmarks mest stabile og effektive elforsyninger til 235.000 andelshavere. Vi har ansvaret for flere end 100.000 gadelamper, og vores solcelle- og vindmølleparker producerer vedvarende energi svarende til en fjerdedel af den strøm, som vores kunder aftager.

Vi prioriterer samarbejde og medarbejdertrivsel højt i EnergiMidt. Så højt, at vi blev kåret som Danmarks bedste arbejdsplads i 2015. Vi er 640 engagerede medarbejdere.