Energinet.dk

Energinet.dk foreløbigt certificeret som transmissionssystem-operatør

Pressemeddelelse   •   Nov 02, 2011 19:15 CET

Energinet.dk lever op til de nye og skrappere uafhængighedskrav. Afgørelsen er foreløbig, idet Energitilsynet først kan træffe en endelig afgørelse om certificering efter at EU Kommissionen har udtalt sig. 

Eldirektivet og Gasdirektivet kræver, at selskaber, der fungerer som transmissionssystemoperatører for el og gas skal certificeres.

Certificeringen skal sikre at transmissionssystemoperatører er uafhængige af kommercielle interesser og dermed kan udfylde deres rolle i forhold til at sikre udviklingen af de europæiske el- og gasmarkeder.

Etableringen af Energinet.dk som en såkaldt Selvstændig Offentlig Virksomhed skete netop for at sikre den nødvendige uafhængighed, og det er positivt at Energinet.dk også lever op til de nye og skrappere uafhængighedskrav.

Energitilsynets afgørelser er foreløbige, idet Energitilsynet først kan træffe en endelig afgørelse om certificering efter at EU Kommissionen har udtalt sig.

Læs hele afgørelsen her

Energinet.dk har følgende opgaver:

  • at opretholde den overordnede forsyningssikkerhed på el- og gasområdet på kort og lang sigt
  • at udbygge den overordnede danske infrastruktur på el- og gasområdet
  • at skabe objektive og gennemsigtige betingelser for konkurrence på energimarkederne og at overvåge, at konkurrencen fungerer
  • at gennemføre en sammenhængende og helhedsorienteret planlægning, som omfatter fremtidige behov for transmissionskapacitet og den langsigtede forsyningssikkerhed
  • at støtte miljøvenlig elproduktion og udvikling og demonstration af teknologier til miljøvenlig energiproduktion
  • at opgøre udledningen af stoffer til miljøet fra det samlede energisystem.