E.ON Danmark

Energistyrelsen tildeler E.ON 6.1 mio. kr. til elbilprojekt

Pressemeddelelse   •   Dec 19, 2013 17:09 CET

Billede(Copenhagen Electric): Martin Lidegaard sætter en VW e-UP bybil til opladning på E.ON ladestander i Amaliegade

Energistyrelsen har i dag offentliggjort de elbilpartnerskaber, som har ansøgt og fået tildelt støtte under den såkaldte partnerskabspulje. Puljen blev etableret som en del af energiforliget for at fremme udbredelsen af elbiler.Energistyrelsen har i alt uddelt 30 mio. kr., hvoraf E.ON er tilsagt  5.2 mio.kr. til et konkret el-bybil projekt og yderligere 900.000 DKK til to mindre forsøgsprojekter. Princippet er, at puljepengene fra Energistyrelsen udgør 35% af projekternes investeringsramme, mens resten finansieres af de strategiske partnere, der står bag projekterne.

E.ON Danmark har ansøgt om midler til et projekt, der sammen med øvrige strategiske partnere står bag udviklingen af et el-bybil-system, der kan bringe 400 el-delebiler på de københavnske veje inden længe. Tanken er, at elbilerne bliver en del af et nyt og fleksibelt free-flow eldelebils-koncept, der både kan supplere men også indgå i den offentlige infrastruktur. 

Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON Danmark siger:

”Vi er glade for tilsagnet om midlerne. Vi skal nu finpudse businesscasen med vores partnere, så vores respektive investeringer og de offentlige midler tilsammen sikrer, at der snart kommer markant flere elbiler og den nødvendige infrastruktur på de københavnske veje. Delebils-tankegangen giver mange forskellige mennesker mulighed for køre elbil. Det er initiativer af den type, der skal sikre omstillingen af transportsektoren til en mere bæredygtig af slagsen. Elbiler er med til at reducere støj, partikel- og CO2-udledning væsentligt - til gunst for alle som færdes i byen. Derfor er elbiler fremadrettet en væsentlig del af E.ONs Sustainable City koncept”.

Et af hovedformålene bag Energistyrelsens partnerskabspulje har netop været at sikre, at ”hønen og ægget” følges ad. Elbilen bliver først rigtig attraktivt for brugerne, når den samlede løsning  tilbyder den fornødne tryghed og fleksibilitet. Realisering af det konkrete projekt betyder, at E.ONs netværk af ladestandere i det indre København vokser fra de nuværende 200 ladepunkter med yderligere 460 ladepunkter (230 standere) – og dermed når op på hele 660 ladepunkter.

Energistyrelsens pressemeddelelse. http://www.kebmin.dk/nyheder/fordobling-elbiler-paa-vej

 

E.ON Danmark A/S er et dansk energiselskab, der indgår i en af verdens største privatejede energikoncerner, med globalt 72.000 medarbejdere og 35 millioner kunder. E.ON sælger gas, el og fjernvarme til erhvervskunder i Danmark – og som koncern er E.ON ledende aktør på de europæiske energibørser. I Danmark ejer og drifter vi mere end 50 lokale kraftvarmeværker, og i efteråret 2010 indviede vi en af verdens største vindmølleparker Rødsand II ved Rødby, som vi fortsat drifter. Rødsand producerer strøm nok til at forsyne 200.000 husstande med klimaneutral energi og sparer dermed miljøet for 700.000 tons CO2 om året. I 2015 indvier E.ON efter planen et stort biogasproduktionsanlæg i samarbejde med Leverandørforeningen Sønderjysk Biogas a.m.b.a. Anlægget vil årligt producere 20 mio. m3 opgraderet biogas. Endvidere har vi aktiviteter inden for bæredygtig transport, efter vi i 2013 overtog Danmarks største netværk af ladestandere til elbiler og åbnede Københavns første gastank - hovedsageligt til tungere transport. 90% af den energi E.ON producerer i Norden er CO2- neutral.