Beskæftigelsesministeriet

Enig forligskreds bag fortsat hjælp til sygemeldte

Pressemeddelelse   •   Sep 02, 2010 08:26 CEST

Partierne bag sygefraværsaftalen (Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance) har i dag drøftet kommunernes aktive indsats for at bringe sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet.

Forligspartierne er enige om, at det er uacceptabelt, hvis der er kommuner, hvor indsatsen for sygemeldte bunder i kassetænkning. Det er ikke meningen, at der skal være sygemeldte, som føler sig jaget. Målet med sygefraværsindsatsen er at fastholde sygemeldtes fokus på at komme tilbage til arbejdsmarkedet, og det er kommunernes opgave aktivt at hjælpe med det.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg glæder sig over, at alle i forligskredsen fortsat støtter en aktiv indsats for sygemeldte:

- Hver femte langtidssygemeldte vender aldrig tilbage til arbejdsmarkedet igen. Det er hårde kendsgerninger, vi er oppe mod. Derfor ønsker hverken forligskredsen eller jeg at vende tilbage til tidligere tiders passive tilgang, hvor sygemeldte blev overladt til sig selv.

- Vi skylder både de sygemeldte og kommunerne at se på, om vi ramte helt rigtigt, da vi indgik aftalen for knap to år siden. Vi har derfor i forligskredsen besluttet, at vi fremrykker en del af evalueringen af indsatsen, så vi allerede her i efteråret ser på, om indsatsen for sygemeldte virker efter hensigten. Samtidig sender vi en guide ud til kommunerne, så de bliver informeret om de regler og muligheder, der gælder i indsatsen for at hjælpe sygemeldte tilbage i job, siger Inger Støjberg.

Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti:

- Det er mit indtryk, at mange kommuner ikke kender reglerne til bunds. Derfor er jeg glad for, at der nu bliver udsendt en guide til alle kommuner om reglerne på sygedagpengeområdet. Her vil det fx fremgå, at kommunerne kan give aktive tilbud til sygemeldte i ned til en time om ugen, siger Bent Bøgsted.

Arbejdsmarkedsordfører Ulla Tørnæs, Venstre:

- Jeg er glad for, at vi nu fremrykker en del af evalueringen, for vi har hen over sommeren set for mange eksempler på meningsløs aktivering af sygemeldte. Samtidig synes jeg, det er positivt, at forligskredsen er enige om at støtte op om en aktiv linje over for sygemeldte, siger Ulla Tørnæs.

Arbejdsmarkedsordfører Helle Sjelle, Konservative:

- Det er vigtigt, at vi har et system, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes situation og ikke kommunens økonomi. Derfor er jeg også meget glad for, at ministeren nu har lyttet til sommerens kritik og nu har valgt at iværksætte en delevaluering af sygefraværsaftalen, siger Helle Sjelle.

Arbejdsmarkedsordfører Morten Østergaard, Radikale:

- Jeg er glad for, at ministeren har lyttet til vores kritik og fremrykket evalueringen. Vi ser frem til efterårets forhandlinger om de nødvendige justeringer, så sygefraværsindsatsen kan målrettes de, der får gavn af den, siger Morten Østergaard.

Politisk ordfører Simon Emil Ammitzbøll, Liberal Alliance:

- Jeg er tilfreds med, at der nu er fundet en løsning, og jeg ser frem til modtage evalueringen, som vi har aftalt i dag, siger Simon Emil Ammitzbøll.

Når evalueringen er udarbejdet vil forligskredsen blive indkaldt til forhandlinger i løbet af efteråret om behovet for at justere indsatsen for syge.

Grundlaget for evalueringen vil være:

  • Resultaterne fra forsøget for modtagere af sygedagpenge "Aktiv hurtigere tilbage", som blev gennemført i 16 kommuner.
  • Forslag på sygefraværsområdet fra beskæftigelsesministerens afbureaukratiseringsprojekt "Væk med bøvlet, Inger".
  • En ekstern evaluering af de økonomiske incitamenter i den aktive beskæftigelsesindsats for sygemeldte.

Derudover vil der blive udsendt en guide til jobcentrene om sygefraværsindsatsen.

For yderligere kommentarer:
Arbejdsmarkedsordfører Ulla Tørnæs (Venstre), tlf. 3337 4520 
Arbejdsmarkedsordfører Helle Sjelle (Konservative), tlf. 3337 4205
Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted (Dansk Folkeparti), tlf. 3337 5101
Arbejdsmarkedsordfører Morten Østergaard (Radikale), tlf. 3337 4718
Politisk ordfører Simon Emil Ammitzbøll (Liberal Alliance), tlf. 3337 4903