Kata Fonden

Enkle forandringer i indretningen, kan øge elevernes interesse for naturfagene

Pressemeddelelse   •   Sep 19, 2014 09:48 CEST

Erfaringer viser at man ved at ændre indretningen af skolens naturfagslokaler, kan gøre elevernes engagement i naturfagsundervisningen større. I Strandby i Vesthimmerland har man valgt at indrette efter helt anderledes indretningsprincipper, netop for at øge elevernes interesse for faget. 

Da de knap 100 eleverne på Strandby Skole mødte i skole i går, blev det til helt nye naturfagslokaler. Ikke alene trængte de fysiske rammer til at blive gjort mere tidssvarende, da lokalerne ikke har været renoveret siden 70’erne, men skolen ønskede også at skabe nogle anderledes rammer for undervisningen.  

Ombygningen er sket som led i det landsdækkende projekt ”NyNaturfag”, udviklet og ledet af Universe Fonden, der har som mål at få landets skoler til at indrette deres naturfagslokaler efter et koncept, som understøtter en mere eksperimenterende og nutidig undervisningsform, der muliggøre, at man også i naturfagene kan vælge mellem mange måder at lære på.

Strandby Skoles lærere, håndværkere samt kommunens arkitekt har igennem foråret 2014 været gennem et længere udviklingsforløb, hvor de sammen har fundet frem til den nye indretning, der tager afsæt i projektets principper. Skolen har fået rådgivning af Universe Fonden, som har forskningsmæssig erfaring med, hvordan de fysiske rammer kan øge elevernes udbytte af undervisningen. 

Væk fra den klassiske frontalundervisning
I hovedtræk handler det om at bevæge sig væk fra den klassiske frontalundervisning, hvor lærerne står ved tavlen og taler til eleverne, som er bænket på lange rækker, over til en undervisningsform, som aktiverer eleverne og give dem flere muligheder for hands-on oplevelser, der bidrager til en fundamental og oprigtig interesse for faget.

Som led i projektet, har en skoleforsker fra Aalborg Universitet observeret naturfagsundervisningen inden ombygningen, ligesom hun vil besøge skolen flere gange i løbet af efteråret 14 og foråret 15, for at se på, hvordan de nye fysiske rammer har ændret på måden lærerne underviser på.

På skolen glæder man sig til at de nye lokaler kan tages i brug.

Vi har længe ønsket os nogle nye lokaler, og jeg glæder mig meget til at se vores elever og lærere indtage de nye rammer. Ombygningen vil betyde, at vi kan undervise på en mere spændende måde og få endnu bedre mulighed for at dyrke børnenes interesse for naturfagene, siger Anne Mette Rasmussen, skoleleder på Strandby Skole.

Følgegruppe i Nordjylland
I forbindelse med ombygningsprojektet på Strandby Skole etableres en såkaldt ”følgegruppe”, der vil bestå af andre nordjyske skoler, der ønsker at ombygge efter de nye principper. Målet er at erfaringerne fra Strandby Skole med tiden udbredes til hele landet. Der er i øjeblikket flere lignende projekter i gang i andre dele af landet.

Om Universe Fondens deltagelse i projektet
Universe Fonden hjælper Strandby Skole med rådgivning i forbindelse med nyindretningen af skolens naturfagslokale. Fonden evaluerer effekten ved hjælp af videobaserede klasserumsobservationer samt interviews med lærerne og udvalgte elever.  Projektet er støttet af Obel Fonden. Universe Fonden er en almennyttig fond, der har til formål at fremme ny viden om læring.

Fakta om projektet NyNaturfag

 • Konceptet består af en række principper for indretning af naturfagslokaler i grundskolen.
 • Konceptet er udviklet af Universe Fonden i samarbejde med en gruppe lærere, forskere og naturfagsformidlere og har været afprøvet med forsøgsundervisning i et nybygget naturfagshus på Als. 
 • Evalueringen viste at de anderledes omgivelser gav læreren mulighed for en mere varieret undervisningsform, som eleverne fandt mere spændende og relevant end den undervisning de oplever i deres vante naturfagslokaler. 
 • Afprøvningen er grundlaget for, at Universe Fonden nu ønsker at udbrede Ny Naturfag indretningskonceptet til grundskoler i hele landet.
 • Formålet er at understøtte udforskende og eksperimenterende naturfaglig læring og muliggøre, at man også i naturfagene kan vælge mellem mange måder at lære på.

Fakta om renoveringen i Strandby

 • Strandby Skole udvider, indretter og renoverer for cirka 220.000 kroner
 • De nye lokaler rummer i alt cirka 120 kvadratmeter
 • De fleste af de gamle møbler er genbrugt og bygget om 
 • Det nye lokale får bl.a. et byggeværksted og et ”sjaskekar” til eksperimenter med vand, jord og dyr.
 • Projektgruppen har været igennem projektets særlige metode for udvikling af naturfagslokaler, som består af fire faser: 1) forberedelse, 2) behovsafdækning 3) idéudvikling og 4) indretning.
 • Læs alt om konceptet og metoden på www.nynaturfag.dk

Universe Fonden udvikler og driver projekter på tværs af skoler og erhvervsliv for at skabe viden til læring, kreativitet og innovation.