Erhvervs- og Byggestyrelsen

Enklere at sammenligne tilbud fra rådgivere

Pressemeddelelse   •   Nov 19, 2010 08:45 CET

Nye og mindre virksomheder får nu nemmere ved at få et godt tilbud fra en privat rådgiver, når de har en konkret opgave, og at sammenligne tilbudene. Det åbnes der for på det digitale mødested, Rådgiverbørsen.dk.

Vicedirektør Anders Hoffmann, Erhvervs- og Byggestyrelsen:

- Vi ved fra flere undersøgelser, at virksomheder, som modtager privat rådgivning, øger deres chancer for overlevelser og vækst markant. Vi ved også, at mindre virksomheder ofte synes, at det er uoverskueligt at finde de rigtige rådgivere og vurdere om opgave, kompetencer og pris stemmer overens. Med Rådgiverbørsen får virksomhederne for første gang et værktøj, der gør det enkelt at finde kompetente rådgivere til den bedste pris.

Opgaverne kan f.eks. være hjælp til at ansætte medarbejdere, til at lave regnskab, at udføre revision, at lave reklame, at optimere produktionen og andre opgaver, hvor en specialist kan gå ind og hjælpe mod betaling.

Der er i 2010-2012 afsat i alt 45 millioner kroner årligt til at fortsætte indsatsen med at ’skabe et samlet kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen for nye og mindre virksomheder i de nye Væksthuse.’ Rådgiverbørsen.dk er en del af denne vækststrategi.

Første fase af rådgiverbørsen blev lanceret sidste år, hvor rådgiverne fik adgang til at lægge deres profiler på børsen. Næste fase offentliggøres i dag, hvor virksomhederne kan lægge deres opgaver op på børsen. Omkring årsskiftet offentliggøres næste fase af børsen. Her får virksomheder – der har modtaget en konsulentydelse – mulighed for at ”rate” de enkelte rådgivere på en skala fra 1-5 på samarbejde, faglighed og projektstyring og samlet tilfredshed.

Læs mere på www.raadgiverboersen.dk

Kontakt: Anders Hoffmann 35 46 63 86, 20 75 78 97