Envotherm A/S

Envotherm modtager det største beløb fra Fornyelsesfonden

Pressemeddelelse   •   Sep 21, 2010 18:20 CEST

Envotherm har gennem de sidste 3 år udviklet og produceret anlæg til rensning af industrispildevand.

Selskabet blev i 2007 "Trusted by Danfoss" og har lejet sig ind i lokaler i Mads Clausens Entrepreneurpark i Nordborg.

På referencelisten over danske kunder er , blandt andre;

Aage Østergaard A/S, Horsens

Dansk Olie Genbrug, Kalundborg

Karup Flyvestation

Fjerritslev Fjernvarmeværk

SCF Technologies

Teknologien kan anvendes i mange industrier, herunder flisfyrede fjernvarmeværker, der typisk har behov for at få fjernet tungmetaller.

Andre industrier, der i dag kan nyde godt af teknologien , er de industrier, der har spildevand indeholdende hormonrester, olier, emulsioner, tungmetaller, affedtningsmidler, slop-oil, medicinrester m.v.

Envotherms anvendelse af inddampningsteknologi til spildevandsrensning er perspektivrig grundet den miljømæssige effekt ved ressourcebesparelse og teknologiens evne til at rense vandet bedre end eksisterende teknologier.

Anlæggene har en kapacitet på 350-2500 liter per time.

Envotherm renser spildevand indeholdende olier, tungmetaller, medicinrester og meget mere. Selskabet er "Trusted by Danfoss"