Forbrugerombudsmanden

Er dit krav forældet med udgangen af 2010?

Pressemeddelelse   •   Okt 29, 2010 11:32 CEST

Det er konsekvensen af de gældende forældelsesregler, der betyder, at krav på erstatning eller tilbagebetaling som udgangspunkt forældes efter 3 år mod tidligere 5 år. Til nytår er det slut med 5-årsreglen.

Forbrugerombudsmanden har flere banksager under behandling, og flere af disse vedrører mulige erstatnings- eller tilbagebetalingskrav, der relaterer sig til en investering eller rådgivning, som har fundet sted i årene 2006 eller 2007.

Derfor opfordrer Forbrugerombudsmanden bankkunder med eventuelle krav til hurtigst muligt og i god tid inden årets udgang at få undersøgt, hvordan de kan få prøvet deres krav uden at risikere forældelse. Hvis der indtræder forældelse, er hele kravet mistet.

- Det er vigtigt, at hver enkelt bankkunde er klar over, at hvis de mener, at banken bærer skylden for, at de har tabt penge på en investering, der har fundet sted i 2006 eller 2007, kan de risikere at stå med et forældet krav fra nytår, hvis de ikke har handlet forinden, udtaler forbrugerombudsmand Henrik Øe.

Hvad skal du gøre, hvis du også skal kunne fastholde dit krav efter 2010

Der er flere muligheder for at sætte forældelsen ud af kraft. Følgende er eksempler, men det gælder for dem alle, at man skal sørge for at have en af mulighederne på plads inden udgangen af 2010:

• Man kan indbringe sit krav for domstolene.

• Man kan indbringe sit krav for Pengeinstitutankenævnet. Så vil der tidligst indtræde forældelse 1 år efter, at Pengeinstitutankenævnet har truffet og udmeldt sin afgørelse.

• Man kan indgå en aftale med sin bank om at forlænge forældelsesfristen, hvis banken vil være med til det. En sådan aftale bør indgås skriftligt.

- Det er vigtigt at understrege, at hvis man som bankkunde henvender sig til mig med sin sag, vil det ikke i sig selv sætte forældelsen ud af kraft. Det er også vigtigt at understrege, at hvis jeg eller andre anlægger retssager mod bankerne, afbryder det kun forældelsen for dem, der er med i retssagerne. Man må derfor ikke læne sig tilbage og tro, at retssagerne automatisk kommer én til gode. Man må selv komme på banen, udtaler Henrik Øe og fortsætter:

- Man skal sikre sig, at der er taget hånd om ens sag, enten ved at sagen er indbragt for domstolene eller Pengeinstitutankenævnet eller ved at banken har givet fristforlængelse.

Hvad siger forældelsesreglerne

De gældende forældelsesregler trådte i kraft den 1. januar 2008, og med disse regler fulgte kortere forældelsesfrister. Hvor almindelige krav tidligere blev forældet efter 5 år, er udgangspunktet nu forældelse efter 3 år.

Der blev indført en overgangsperiode med de gældende regler, således at de krav, der er fra 2006 eller 2007, tidligst vil blive forældet den 1. januar 2011. Det betyder, at alle almindelige krav, og herunder erstatnings- og tilbagebetalingskrav, der ved årets udgang er mellem 3 og 5 år gamle, risikerer at blive forældet på én gang nytårsaften.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Henrik Øe
Forbrugerombudsmand
Tlf.: 32 66 92 84

Sigurd Slot Jacobsen
Specialkonsulent hos Forbrugerombudsmanden
Tlf.: 32 66 90 51