Region Hovedstaden

Erhvervsstrategi i høring

Pressemeddelelse   •   Nov 05, 2010 08:54 CET

Erhvervsudviklingsstrategien for hovedstadsregionen 2011-2013 er i høring. Frist for høringssvar er 22. november 2010.

Download høringsudkast af erhvervsudviklingsstrategien (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Frist for høringssvar 22. november 
Fristen for indsendelse af høringssvar er mandag den 22. november 2010.

Svar pr. mail 
Svar sendes til vaekstforum@regionh.dk

Behandles 9. december
De indkomne høringssvar behandles, og den 9. december 2010 behandles erhvervsudviklingsstrategien og idékatalog på Vækstforums møde.

Skal være Nordens mest konkurrencedygtige metropol
Vækstforum Hovedstaden sender nu en ny erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen i høring. Frist for høringssvar er 22. november 2010. Erhvervsstrategien arbejder med visionen om, at hovedstadsregionen i år 2020 er Nordeuropas mest globale og konkurrencedygtige metropol. 

Seks områder kalder på løsninger
Strategien indkredser regionens erhvervsmæssige udfordringer og påpeger seks områder, hvor der er grund til at sætte ind med løsninger. Blandt de udpegede indsatsområder er:

  • et kompetenceløft fra top til bund i uddannelsessystemet
  • styrket offentlig-privat innovation om velfærdsteknologi
  • flere vækstiværksættere

Styrende for støtte 
Strategiens vision, indsatsområder og mål er styrende for, hvilke projekter Vækstforum Hovedstaden ønsker at støtte i perioden 2011-2013. Sammen med strategien sender Vækstforum Hovedstaden et katalog med forslag til konkrete initiativer i høring. 
Download idekatalog over initiativer (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Projekter skal imødegå udfordringer
Initiativerne er eksempler på konkrete projekter, der kan være med til at imødegå de regionale udfordringer, som påpeges i erhvervsudviklingsstrategien.

Kommentér, deltag eller send forslag 
I høringsperioden kan man komme med kommentarer til forslagene. Man kan også byde ind med deltagelse i initiativer eller indsende nye forslag. 

Bredt regionalt partnerskab
En international og konkurrencedygtig hovedstadsregion i 2020 kræver et bredt samarbejde mod fælles mål og med fælles, konkrete indsatser.

Vækstforum Hovedstaden håber derfor, at mange parter - offentlige og private - på regionalt, nationalt og kommunalt niveau vil forholde sig til strategien. Og i forlængelse heraf, at mange parter vil medvirke til formulering af og søsætning af konkrete initiativer, der kan indfri visionen.