Ministeriet for Børn og Undervisning

Erhvervsuddannelser baner vej til arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse   •   Sep 29, 2010 09:07 CEST

Unge med en erhvervsuddannelse klarer sig godt, når de skal finde et job efter endt uddannelse. Mere end fire femtedele af de færdiguddannede i 2008 var ansat på fuld tid i 2009.

En ny opgørelse af erhvervsuddannedes beskæftigelse viser, at mere end fire femtedele af de færdiguddannede i 2008 var ansat på fuld tid i 2009.

Undervisningsminister Tina Nedergaard glæder sig.

”Det er opløftende, at unge med en erhvervsuddannelse har så gode muligheder på det danske arbejdsmarked. Resultaterne skal endda ses i lyset af den økonomiske situations påvirkning af beskæftigelsen i almindelighed. Det er med til at bekræfte, at det danske vekseluddannelsessystem fungerer i forhold til at skabe job til de unge, og at erhvervsuddannede er eftertragtet arbejdskraft,” siger ministeren.

Ud af samtlige færdiguddannede fra erhvervsuddannelserne i 2008 var beskæftigelsesfrekvensen 0,79. Lægges syge- og barselsfrekvensen til, er tallet 0,83. Det svarer til, at mere end fire femtedele af de færdiguddannede i 2008 var fuldtidsansatte i 2009.

Opgørelsen viser også, at en del videreuddanner sig eller bliver selvstændige, når de har færdiggjort en erhvervsuddannelse. Det gælder blandt andet uddannede beslagsmede, fotografer, beklædningshåndværkere og byggemontageteknikere.

Opgørelse af beskæftigelsesfrekvenser

  • Undervisningsministeriet fører tilsyn med de i alt 110 erhvervsuddannelser. Det sker for at sikre høj kvalitet i erhvervsuddannelserne på tværs af landets uddannelsesinstitutioner.
  • Beskæftigelsesfrekvenser bruges i tilsynet som parameter for at måle, hvor relevante erhvervsuddannelserne er i forhold til arbejdsmarkeds behov, og som indikator for erhvervsuddannelsessystemets effekt.
  • De årlige opgørelser over beskæftigelsesfrekvensen viser også, hvor mange af de erhvervsuddannede der er i job, modtager kontanthjælp eller er på barsel.
  • Opgørelsen er udarbejdet på baggrund af ATP-indbetalinger fra landets arbejdsgivere i 2009.

Kontakt

Mads-Peter Jannings
Fuldmægtig
majan1@uvm.dk
Tlf. 3392 5675

Læs mere