DANSK HR

Et fremtidigt arbejdsmarked til gavn for hele Danmark

Pressemeddelelse   •   Maj 24, 2012 06:00 CEST

De to HR-foreninger PID–Personalechefer I Danmark og Offentlige HR-Chefer (OHRC) giver sammen et bud på, hvad der bør lægges vægt på i de kommende trepartsforhandlinger.

For at sikre sig et godt og fleksibelt arbejdsmarkeder gennemfører de tre parter i Den Danske Model – arbejdsgiverorganisationerne, centralorganisationerne (lønmodtagerne) og Finansministeriet (staten) – med jævne mellemrum de såkaldte trepartsforhandlinger.  Efter dette års overenskomstforhandlinger forventes det, at regeringen indkalder til trepartsforhandlinger. 

De to største danske HR-foreninger PID og OHRC har besluttet sig til sammen forud for forhandlingerne at give et bud på, hvad der bør lægges vægt på i de forhandlinger.

Læs her hvad formand for PID Kim Staack Nielsen og formand for OHRC Charlotte Hervit mener, der bør lægges vægt på i de kommende trepartsforhandlinger.

Hvordan kan man sikre et godt samarbejde mellem jobcentrene og de danske virksomheder?
”Riv ned og byg op! Det er vigtigt at få en dialog i gang, der ikke bygger på modsætninger, men en fælles opgave. Nogle har ønsket opgaven tilbage til A-kasserne, ligesom man har haft private udbydere på området. Hvis man tager udgangspunkt i, hvad der er opgaven, og ikke hvem, der skal løse den, kunne man formentlig nå en fornuftig løsning, der oven i købet vil give værdi for vores arbejdsmarked,” siger Charlotte Hervit, formand, OHRC.

Hvilken rolle skal det offentlige spille i efteruddannelse af medarbejdere?
”Det offentlige bør spille en mere synlig rolle i efteruddannelse af medarbejderne i både i private og offentlige virksomheder. Efteruddannelse skal ske på alle niveauer. Der har gennem en lang periode i større grad være afsat midler til de lavest uddannede, men hvis vi i Danmark ønsker fortsat at være på forkant og optimere alle medarbejderes evner og færdigheder, så bør og skal der i en større grad også afsættes flere midler til efteruddannelse, også til funktionærerne,” siger Kim Staack Nielsen, formand, PID.

En kort dagpenge-periode har været et middel til at få folk hurtigt i arbejde, men er der et alternativ, der kan få folk hurtigt tilbage i job?
”Det er min opfattelse, at presser man folk på pengepungen, så kan man også i en større grad øge deres fokus på at komme i arbejde. Penge er i dette tilfælde et middel, som kan flytte fokus, men ikke nødvendigvis skabe jobbene. Der kunne være andre områder som højere mobilitet, der kan nedbringe arbejdsløsheden ved i en større grad at skabe incitamenter til at flytte sig rent fysisk fra et område til et helt andet område i Danmark,” siger Kim Staack Nielsen, formand, PID. 

Kan der gives anden tryghed i ansættelsen, når medarbejderne ikke er sikret en kontinuerlig lønudvikling som tidligere?
”Jeg ved ikke, om tryghed = lønudvikling? Det er det vel også; men trygheden kan jo aldrig ”trumfe” vilkårene på arbejdsmarkedet, det ville ikke give mening. Jeg tror, det er vigtigt, at man forventnings-afstemmer og skaber en fælles gennemskuelighed i vilkårene p.t. Det nytter jo ikke at bilde hinanden ind, at det er en naturlov, at vi SKAL have mere i løn til hver overenskomstforhandling, hvis det ikke er realistisk. Så er det vel bedre at være enige om at stå sammen om udfordringerne? Under højkonjunkturen oplevede vi jo pæne lønstigninger – og sådan går det vel op og ned?” slutter Charlotte Hervit, formand, OHRC.

For mere information, venligst kontakt:
Kim Staack Nielsen, CEO/Chairman, PID–Personalechefer I Danmark, 86 21 61 11 eller ksn@pid.dk
Charlotte Hervit, formand, OHRC, +45 72 53 12 51 eller chhe@faaborgmidtfyn.dk
Mette Nørlem, Chief of Staff, PID–Personalechefer I Danmark, 86 21 61 11 eller mn@pid.dk

PID er Danmarks største forening og faglige netværk for personalechefer og andre personaleansvarlige. PID's formål er at varetage interesserne for danske personalechefer fra både den private og offentlige sektor. Hos PID arbejder vi for at forbedre virksomhedernes kendskab og brug af personale til personaleudviklings- og administrative opgaver. Vi arbejder for at udbygge samarbejdet mellem personer, som dagligt arbejder med organisationsudvikling og personaleadministration og for at udvikle medlemmerne på deres arbejdsområde gennem en række medlemsservices.
PID har ca. 1065 medlemmer.