Per Aarsleff A/S

ETABLERING AF HOLDINGSTRUKTUR I AARSLEFF-KONCERNEN

Pressemeddelelse   •   Jan 21, 2016 10:38 CET

Bestyrelsen i Per Aarsleff A/S har i dag besluttet at foreslå en ekstraordinær generalforsamling, hvor der etableres en holdingstruktur i Aarsleff-koncernen med Per Aarsleff Holding A/S som holdingselskab.

Holdingstrukturen skal udgøre en hensigtsmæssig ramme for styring og udvikling af koncernens porteføjle af aktiviteter og selskaber i overensstemmelse med Aarsleff-koncernens fælles koncernstrategi. Der etableres dermed en selskabsstruktur, der reflekterer ønsket om at styre et større antal forretningsenheder samtidig med, at vi fortsætter med at udnytte synergier på tværs i koncernen gennem one company-strategien. Desuden tillader strukturen i større omfang at styre de forretningsmæssige risici.

Det nuværende Per Aarsleff A/S navneændres til Per Aarsleff Holding A/S. Der stiftes et nyt dansk selskab med navnet Per Aarsleff A/S. Det nye selskab vil få tilført de aktiviteter, der i øjeblikket udføres i moderselskabet Per Aarsleff A/S. Nuværende datterselskaber forbliver i det selskab, som navneændres til Per Aarsleff Holding A/S.

Per Aarsleff Holding A/S vil således være det selskab, der er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S.

Tilførslen af aktiviteterne sker som en skattefri tilførsel af aktiver med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft til den 1. oktober 2015. SKAT har den 21/1 2016 givet tilladelse til transaktionen.

Bestyrelse og direktion i Per Aarsleff Holding A/S vil være identisk med den nuværende bestyrelse og direktion i Per Aarsleff A/S.

Der vil snarest blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med henblik på godkendelse af etableringen. Den ekstraordinære generalforsamling forventes afholdt ultimo marts måned 2016.

Aarsleff er en førende dansk entreprenørkoncern. Vi har gjort det til vores speciale at udtænke, planlægge og gennemføre store projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi med videre – fra projektering til aflevering. Med udgangspunkt i en stærk position i Danmark og Østersøregionen løser vi projekter i det meste af verden.