KPMG Danmark A/S

EU-grønbog starter debat om revision

Pressemeddelelse   •   Okt 18, 2010 12:37 CEST

EU Kommissionen har den 13. oktober 2010 offentliggjort en grønbog om revisors rolle i lyset af finanskrisen. Grønbogen indeholder 38 spørgsmål, der fokuserer bredt på revision, lovgivning, uafhængighed, den nuværende revisionsmodel, konkurrenceforhold mv.

Med "Audit Policy: Lessons from the Crisis" vil Kommisionen starte en debat - i første omgang en høringsrunde, der løber frem til den 8. december 2010. Senere med en planlagt konference den 10. februar 2011 og yderligere analyser, mulige udspil og konkretiseringer i løbet af 2011.

KPMG byder debatten velkommen og mener, at grønbogen åbner en god mulighed for at fokusere på revision og værdien af revision.

"I kølvandet på den finansielle krise rejser mange spørgsmålet om, hvorvidt krisen kunne have været undgået eller virkningen begrænset. Selvom den økonomiske afmatning skyldes en finanskrise og ikke en revisionskrise, så er der også grund til at fokusere på revision, som en forudsætning for stabile og effektive kapitalmarkeder og se på forbedringsmuligheder," siger Peter Gath, leder af Revision i KPMG og fortsætter:

"I KPMG byder vi debatten velkommen og vil sætte os grundigt ind i debatoplægget fra EU Kommisionen og bidrage konstruktivt. Det er positivt, at vi får en offentlig høringsrunde, hvor også andre parter kan bidrage med synspunkter og holdninger."

Værdi og kvalitet må være centralt

KPMG har i flere sammenhænge fremhævet, at det er relevant at vurdere, om indholdet af og kravene til revisors arbejde i lovgivningen kan forbedres, og også opfordret til en diskussion af, hvordan revisors arbejde kan styrkes og eventuelt udvides uden at kompromittere uafhængigheden. Dette er også blandt emnerne, der behandles i EU-udspillet.

"Grønbogen rejser en lang række spørgsmål, som vil vække debat i revisorbranchen i Danmark og de øvrige EU-lande. Helt generelt er det KPMG's holdning, at eventuelle forandringer bør sigte mod at styrke værdi og kvalitet. Revisors rolle og funktion skal opleves som værdiskabende for virksomhederne, kapitalmarkederne og samfundet," slutter Peter Gath.

Kontakt

Peter Gath

Head of Audit i KPMG

Telefon 25 29 35 38

pgath@kpmg.dk