Udenrigsministeriet

EU’s udenrigsministre strammer grebet overfor Syrien

Pressemeddelelse   •   Jun 21, 2011 17:08 CEST

Lene Espersen deltog i dag i EU udenrigsministermøde i Luxembourg. Mødet var på ny domineret af situationen i EU’s sydlige naboskab. Centralt på mødet stod beslutning om at forberede en opstramning af sanktionerne mod Syrien.

Udenrigsminister Lene Espersen udtaler:

”Jeg er glad for, at vi i dag har cementeret EU’s fælles stemme mod volden og repressionerne i Syrien. Det er helt centralt at øge det internationale pres på det syriske regime for straks at stoppe volden og indlede reformer og dialog. Syrien har behov for reformer i handling ikke blot i ord.

Jeg er glad for, at det på mødet lykkedes at samle den nødvendige opbakning til, at vi nu forbereder en opstramning af sanktionerne mod Syrien. Danmark støtter desuden fortsat en resolution i FN-regi, der fordømmer den uacceptable vold og undertrykkelse af det syriske folk.” 

Udenrigsministrene drøftede ligeledes situationen i Libyen og behovet for at EU engagerer sig i forberedelsen af tiden efter Ghaddafi.

”Jeg er glad for, at vi i dag har kunnet sende et fornyet signal om EU’s engagement i Libyen. Det er helt centralt, at EU fortsat er rede til at støtte det libyske folk. Samtidig sender vi i dag et stærkt signal om, at EU bakker fuldt op om overgangsregeringens (TNC) bestræbelser på at berede vejen til et nyt og demokratisk Libyen.

Jeg er også tilfreds med, at vi er blevet enige om at udpege en særlig EU repræsentant for det nordlige Nordafrika. Et forslag jeg sammen med min italienske kollega har presset på for. Det vil bidrage til at øge EU’s synlighed og gennemslagskraft i regionen.” 

Der er sket utroligt meget hos EU’s naboer igennem det seneste halvår. Udenrigsministrene gjorde derfor status over EU’s Naboskabspolitik. Udenrigsminister Lene Espersen udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med, at EU i dag sender et samlet signal om, at vores nabolande er en udenrigspolitisk topprioritet. Især glæder det mig, at vi i dag slår det klokkeklart fast, at EU mere konsekvent skal sætte sig på reformkræfternes side. De lande, der klarest vælger en vej med demokratiske reformer og respekt for menneskerettigheder, skal modtage mest mulig støtte og bedst mulig adgang til vores markeder. Tilsvarende skal de lande, der vælger en anden vej hurtigere mærke konsekvensen."