Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

EU-udvalg besøger uddannelsesministeren

Pressemeddelelse   •   Nov 25, 2011 15:19 CET

Morten Østergaard havde i går en delegation fra Europa-Parlamentets Udvalg for Industri, Forskning og Energi (ITRE), ledet af formanden Herbert Reul, på besøg.

Formålet med besøget var at drøfte det danske EU-formandskab, der starter 1. januar 2012, og mere specifikt de kommende forhandlinger om det nye forsknings- og innovationsrammeprogram, Horizon 2020, som Europa-Kommissionen forventes at vedtage forslag til den 30. november 2011.

En konstruktiv dialog mellem Ministerrådet og Europa-Parlamentet skal tidligt i processen afdække væsentlige uenigheder, således at man forhåbentlig kan forhandle forsknings- og innovationsprogrammet på plads i foråret 2012. Morten Østergaard og ITRE havde derfor en udveksling af synspunkter om nogle grundlæggende principper for det nye program. Med fokus på de store samfundsmæssige udfordringer diskuterede de bl.a. behovet for fortsat fastholdelse af excellence kriteriet, altså den højeste videnskabelige kvalitet, som det centrale element for forskningsfinansiering og udvikling af en stærkere bro mellem forskningsresultater og innovationsaktiviteter. Endelig blev der diskuteret behovet for større forenkling, tillid og fleksibilitet i Horizon 2020 – ikke mindst af hensyn til små- og mellemstore virksomheders mulighed for at deltage i aktiviteterne.

Morten Østergaard vil løbende fortsætte sin dialog med Europa-Parlamentet, herunder også besøge Parlamentet i Strasbourg under plenarforsamlingen i december i år.