Ministeriet for Børn og Undervisning

Europæisk samarbejde skal styrke interessen for naturvidenskab og teknologi

Pressemeddelelse   •   Jun 07, 2011 12:01 CEST

Danmark deltager nu i et strategisk europæisk samarbejde om at styrke sammenhængen mellem uddannelse og karriere inden for naturvidenskab og teknologi. Den danske deltagelse støttes med 0,8 millioner kroner.

Danmark er blevet en del af et europæisk samarbejde, der skal skabe større interesse for natur, teknik og sundhed.

Samarbejdet skal samle og formidle de bedste europæiske erfaringer med samarbejde mellem skole og virksomheder og kaldes European Coordinating Body in Maths, Science and Technology Education, ECB.

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen har besluttet at støtte dansk deltagelse med 0,8 millioner kroner. Med det danske tilsagn deltager i alt 16 lande i samarbejdet.

Undervisningsministeren ser frem til samarbejdet.

"Vi skal gøre en helhjertet indsats for at styrke natur, teknik og sundhed i hele uddannelsessektoren. Europa har brug for unge, der vil have en naturvidenskabelig uddannelse. Det er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne og den demokratiske debat. Indsigt i naturvidenskab er en stadig vigtigere forudsætning for at kunne tage stilling til centrale samfundsmæssige spørgsmål for eksempel vedrørende miljø og sundhed," siger Troels Lund Poulsen.

Ledende europæiske erhvervsfolk fra European Round Table of Industrialists i Bruxelles mødtes i 2008 for at drøfte problemer med den svage rekruttering til og interesse for naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser. Det blev startskuddet til ECB.

Den danske indsats organiseres af Dansk Naturvidenskabsformidling (DNF) og Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro (NVH) i fællesskab.

De to operatører skal bidrage aktivt i alle dele af projektet, men hovedvægten bliver lagt på indsamling og analyse af praksiserfaringer og forskningsresultater samt udvikling og gennemførsel af pilotprojekter.

Den danske indsats vil ske i en tæt synergi med etablerede og planlagte initiativer, herunder aktiviteter i det danske ressourcecenter for Natur, Teknik og Sundhed, NTS-centeret.

Desuden vil både DNF og NVH trække bredt på erfaringerne fra tidligere og igangværende projekter om anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag samt cases fra for eksempel Science Cup, Dansk Naturvidenskabsfestival og Science-kommuner.

Med to erfarne danske operatørers deltagelse i ECB vil danske initiativer blive kendt i Europa, mens europæiske erfaringer aktivt kan anvendes i Danmark.