Europæiske Rejseforsikring

Europæiske ERV sikrer danskernes sommerferie fra den 1. august

Pressemeddelelse   •   Feb 06, 2014 13:07 CET

Med finansloven for 2014 afskaffes rejsesygesikringen på det gule sundhedskort fra 1/8 2014. Danskerne vil derfor ikke længere være dækket på samme måde som tidligere.

Europæiske ERV har derfor besluttet at udvide dækningen, på de fleste af vores produkter, til også at omfatte akut opstået sygdom i de lande, der er omfattet af rejsesygesikringen på det gule sundhedskort. Danskere, der er kunder hos Europæiske ERV, kan derfor roligt tage på sommerferie fra den 1. august.

Fremover vil danskerne ikke længere være dækket af rejsesygesikringen på det gule sundhedskort, men kan enten bruge det blå EU-sygesikringskort på rejser i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz, eller købe en privat rejseforsikring med dækning for akut sygdom i de nævnte lande.

Danskerne er med det blå EU-sygesikringskort ligestillet med borgerne i det land, de rejser til – hvilket er markant anderledes end tidligere. Det betyder bl.a., at man risikerer at skulle betale en del af den behandling, man modtager, når man bliver syg – i visse lande op til 30-40 %. Der vil fremover heller ikke være adgang til nogen alarmcentral, og derfor vil den enkelte dansker selv skulle håndtere forløbet ved sygdom på rejsen.

Samtidig er der en begrænsning i forhold til behandlingssted, da det blå EU-sygesikringskort ikke dækker behandling på private hospitaler eller klinikker. Hvis du bliver behandlet på et privat hospital eller en privat klinik, skal du således selv betale hele regningen. ”På mange af turistdestinationerne ser vi meget ofte, at de offentlige hospitaler og klinikker ligger langt væk i forhold til de private”, siger kommunikationsansvarlig Mark Bartram fra Europæiske ERV og fortsætter ”Det betyder jo, at man enten ikke får den hurtige behandling, som er nødvendig, eller at man kommer på et privat hospital og står tilbage med hele regningen selv”.

Det blå EU-sygesikringskort medfører således en generel større usikkerhed og ringere økonomisk sikring.

Den eneste måde man som dansker kan undgå denne usikkerhed på, er ved at tegne en privat rejseforsikring fra Europæiske ERV. Den giver dels danskerne et godt økonomisk sikkerhedsnet, men samtidig også adgang til en alarmcentral. ”Hos Europæiske ERV ønsker vi at sikre, at lovændringen skal være til mindst mulig gene for vores kunder. Derfor har vi besluttet, at udvide dækningen på de fleste af vores produkter, til også at omfatte akut opstået sygdom i de lande, der er omfattet af rejsesygesikringen på det gule sundhedskort. Den udvidede dækning gælder fra det tidspunkt, hvor rejsesygesikringen ophører”, udtaler Viceadministrerende direktør Dan Landt.  Vi har samtidig besluttet, at udvidelsen indtil videre vil være gratis for vores kunder - eksisterende såvel som nye. Kunderne på produkterne med den udvidede dækning behøver derfor ikke foretage sig noget, for at blive dækket af udvidelsen.

Du kan læse mere om ændringerne på http://www.detgulekort.dk/

Ved yderligere spørgsmål kontakt: Viceadministrerende direktør Dan Landt på 2055 3513 eller Kommunikationsansvarlig Mark Bartram på 2440 9505.

Om Europæiske ERV

Europæiske ERV er Danmarks største og ældste rejseforsikringsselskab, og indgår i ERV Group

Vi har over 90 års erfaring med at skabe tryghed og sikkerhed på rejsen. Størstedelen af alle danske turister og rejsende tegner deres rejseforsikringer hos os. Denne tillid har vi opnået ved at garantere personlig og hurtig hjælp fra eksperter, hvis uheldet skulle være ude - uanset hvor i verden du befinder dig.

Om ERV Group

ERV Group har over 40 millioner kunder med rejseforsikring, og har selskaber og salgskontorer i en række lande verden over – bl.a. Tyskland, Danmark, Sverige, Rusland, Kina og Italien