Dansk Arkitektur Center

EUROPAN 11 konkurrencen skydes i gang

Pressemeddelelse   •   Feb 28, 2011 08:30 CET

Den prestigefulde tværeuropæiske arkitektkonkurrence for unge arkitekter under 40 år, Europan, skydes i gang i dag over hele Europa. Danmark stiller konkurrencegrunde til rådighed for unge europæiske arkitektteams i Allerød, Rødovre og København. 

Europan er støttet af Kulturministeriet og Arkitektforeningen. 
Sekretariatet for Europan Denmark varetages af Dansk Arkitektur Center (DAC) og Arkitektforeningen medvirker som konkurrenceteknisk rådgiver. Europan gennemføres i tæt samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus. 

Hvordan kan man gentænke og udfolde forstadens potentiale i Rødovre og skabe en ny stærk identitet til et område, som danner ramme om hverdagslivet? Hvordan bliver en rundkørsel i et typisk brokvarter til en god genvej for bløde trafikanter og til et livligt byrum for dets beboere i København? Og hvordan kan man nytænke parcelhuskvarteret og skabe et bæredygtigt og fleksibelt boligområde i Allerød, når man får mulighed for at starte helt forfra? Det er nogle at de spørgsmål, de unge europæiske arkitektteams skal besvare på de tre danske konkurrencegrunde, når Europan 11 lanceres i dag den 28. februar. 

Danmark deltager for tredje gang i Europan konkurrencen. Denne gang med tre konkurrencegrunde som alle ligger i hovedstadsområdet. I alt deltager 16 lande og 49 grunde i Europan 11.

Samtlige deltagende konkurrencegrundene skriver sig ind i det overordnede tema for Europan 11, der handler om byudvikling i et bæredygtigt og helhedstænkende perspektiv. 

”Udvikling af oplevelsesrige og bæredygtige bydele, der bidrager til livskvalitet i borgernes hverdag er en central udfordring for danske kommuner. Med Europan konkurrencen får vi den udfordring belyst af netop de kommende europæiske generationer af arkitekter og planlæggere, der under alle omstændigheder kommer til at tegne fremtiden. Vi er sikre på, at kommunerne kommer til at opdage helt nye potentialer og tendenser og dermed opleve at de får ’frisk blod’ til deres udviklingsarbejde,” siger Kent Martinussen, adm. direktør i Dansk Arkitektur Center.

Fra brokvarterets karrestruktur til forstadens parceller 
De tre deltagende danske byer Allerød, København og Rødovre har som udgangspunkt forskellige problemstillinger, men stiller alle et grundlæggende spørgsmål: Hvordan ser den arkitektur og de byrum ud, der skal danne ramme for det helt almindelige hverdagsliv i forstaden såvel som i den tætte by? Fra det typiske brokvarter omkring Sankt Kjelds Plads på Østerbro i København, til gentænkning af 60’ernes forstadsstruktur i bydelen Islev i det nordlige Rødovre, og til muligheden for at tænke forstaden helt forfra i et nyt bæredygtigt villakvarter i Ny Blovstrød i Allerød. 

Brobygger mellem visionære kommuner og ambitiøse arkitekter 
Danske som europæiske byer oplever i disse år et større og større behov for at tænke visionært, og en bys succes afhænger i høj grad af en fremsynet, gennemtænkt og ikke mindst bæredygtig og langsigtet udviklingsstrategi. Det gælder både i forhold til at skabe en miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig fremtid. 

”I Arkitektforeningen glæder vi os meget til at se en række interessante bud på hvordan de tre forskellige områder kan komme til at forme sig. Europan konkurrencen har tradition for at præsentere nye veje at gå, så jeg er sikker på, at de tre byer kan se frem til en ordentlig vitaminindsprøjtning og inspiration til fremadrettet udvikling når vi til december afslører vinderne”, siger direktør Jane Sandberg, Arkitektforeningen. 

De danske konkurrencegrunde: 

ALLERØD/NY BLOVSTRØD – Forstadsliv i nye rammer 
Allerød Kommunes ambition er at skabe CO2-neutrale boligområder, øget fokus på sundhed og fleksible boliger for en mere alsidig befolkningssammensætning. Deltagerne skal give deres bud på, hvordan man kan bo klima- og miljøvenligt i et moderne villakvarter, hvor inddragelse af idrætsfaciliteter og landskabet skal forbinde den nye bydel med resten af Allerød og danne grundlaget for et mere levende bykvarter på forstadens hverdagspræmisser. 

”Ny Blovstrød er placeret unikt mellem skove og marker med kun få hundrede meter til Allerød Station og Blovstrød Skole – og er måske det sidste sted i hovedstadsregionen, som kombinerer så mange oplagte kvaliteter. Derfor ønsker vi også en visionær plan for fremtidens bæredygtige boformer. Vi ser deltagelsen i EUROPAN som en oplagt chance for at få en plan, som opfylder vores ambitioner, og afventer med stor spænding arkitekternes forslag”, siger Formand for Teknik- og Planudvalget i Allerød Kommune John Køhler 

KØBENHAVN / Et Bykvarter i bevægelse 
Københavns Kommune ønsker at gøre det lettere og mere oplevelsesrigt at bevæge sig til fods og på cykel i Sankt Kjelds kvarter. Derfor ønsker man forslag til en strategi, som kan udvikle en fælles identitet for Sankt. Kjelds Plads, som udgør kvarterets centrum, sammen med radialgaderne, således at de opleves som den gode genvej for bløde trafikanter samtidig med, at de mange små pladser i højere grad inviterer til leg, ophold og bevægelse for kvarterets beboere.

Desuden ønskes forslag til, hvordan bebyggelsen omkring Skt. Kjelds Plads kan udformes og omdannes så den styrker og understreger pladsens fysiske og identitetsmæssige status som kvarterets centrum. 

”København skal være moderne hovedstad med gode boliger og masser af grønne områder. Bylivet og mødet i hverdagen er udgangspunktet for vores arbejde med områdefornyelse. Københavns Kommune ser frem til at modtage mange forskellige ideer og input til, hvordan Sankt. Kjelds Plads og de tilstødende områder kan få en ny identitet som trafikalt knudepunkt i Sankt. Kjelds Kvarter”, siger Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune, Bo Asmus Kjeldgaard 

RØDOVRE / Forstadens potentiale 
Islev er en forstadsbydel i det nordlige Rødovre groet frem på drømme om det gode liv uden for den tætte by. Det er kommunens vision, at konkurrenceområdet skal blive Islevs naturlige centrum med en stærk lokal profil, som kan give hele bydelen et funktionelt og identitetsmæssigt løft og derigennem fastholde og tiltrække nye borgere. Opgavens hovedudfordring er at udfolde forstadens potentiale midt i Islev, hvor hverdagslivet leves, og hvor et uprætentiøst præg er stedets præmis. 

"Vi glæder os til at se de unge kreative arkitekters bud på fremtidens Islev – som et attraktivt område i forstaden til København. Vores ambition er at skabe en bydel, hvor det rige hverdagsliv kan komme til fuld udfoldelse for alle grupper af beboere. Ikke mindst håber vi på rigtig gode bud på, hvordan processen kan kick-startes”,siger Borgmester i Rødovre Kommune, Erik Nielsen 

Der er frist for indsendelse af forslag til konkurrencen den 30. juni 2011 og vinderne offentliggøres den 15. december 2011. Læs mere om konkurrencegrundene og deltagelse i konkurrencen påhttp://europan.dac.dk og www.europan-europan.com   

Aktiviteter 
Den 22. marts er der mulighed for at møde de tre kommuner og høre mere om de tre konkurrence-grunde. Arrangementet finder sted i Arkitekternes Hus i samarbejde med Arkitektforeningens Lokalafdeling København. 

Kontaktoplysninger 
For yderligere information kontakt venligst:

Dansk Arkitektur Center
Presseansvarlig Line Juul Greisen, ljg@dac.dk, tlf. 22 13 24 70
Sekretariatsleder, Europan Denmark Danielle Jørgensen, dj@dac.dk, tlf. 32 64 54 50

Allerød kommune
Planchef Poul Rasmussen, poul.rasmussen@alleroed.dk, tlf. 4810 0100

Københavns Kommune
Områdechef Lise Palm, lispal@tmf.kk.dk, tlf. 3366 1380

Rødovre Kommune
Stadsarkitekt Bjarne Rieckmann, cn11955@rk.dk, tlf. 3637 7070 

Download pressemeddelelse (pdf)

Download pressebilleder af konkurrencegrunde