Ministeriet for Børn og Undervisning

Eux giver dig to uddannelser i én

Pressemeddelelse   •   Sep 15, 2010 11:46 CEST

Eux er et tilbud til eleverne i erhvervsuddannelserne, der også gerne vil have en gymnasial eksamen. Eux er netop udbudt for første gang.

En erhvervsuddannelse + en gymnasial eksamen = et svendebrev og et eux-eksamensbevis.

Sådan ser regnestykket ud for pionerårgangen på eux-forløbet, når de om fire år kan kalde sig eux-studenter.

Det bedste fra to verdener

Pionerprojektet er udviklet til erhvervsuddannelserne inden for bygge- og anlægsområdet. Syddansk Erhvervsskole i Odense er blandt de tre uddannelsessteder i Danmark, der udbyder den nye eux. Uddannelsesleder Liselotte Godtmark kalder det nye tilbud for det bedste fra to verdener.

”Eux-forløbet inden for bygge- og anlægsområdet er bygget op, så den retter sig mod videreuddannelse til for eksempel arkitekt eller bygningsingeniør, men den giver også adgang til gymnasiale suppleringskurser, hvis man vil have en anden form for videregående uddannelse. Med eux får eleverne et svendebrev og en gymnasial eksamen, så de får det bedste fra to verdener,” forklarer Liselotte Godtmark.

Tilbuddet gælder stadig

12 elever er begyndt på eux-forløbet på Syddansk Erhvervsskole. Selvom Liselotte Godtmark gerne ser flere elever i klasselokalet, er hun godt tilfreds med, at der kun er 12 elever på pionerårgangen. Eftersom uddannelsesforløbet blev udviklet i foråret i år, har eleverne kun haft et par måneder til at søge ind.

”Vi ville gerne have flere elever, men vi synes selv, det er ret flot klaret på den korte tid, at vi nu har 12 elever. Vi har åbent for tilmelding en måned endnu, hvis elever fra andre ungdomsuddannelser vil skifte til eux,” fortæller hun.

Sammenfletning af to uddannelser

Eux’ formål er klart. Når eleverne færdiggør deres eux, har de både et svendebrev og et eksamensbevis for en gymnasial eksamen. Det betyder, at eleverne bliver uddannet som håndværkere, men samtidig tager eksamen i de mere boglige gymnasiale fag, der kræves, hvis de efterfølgende ønsker at søge ind på en videregående uddannelse.

Eux henvender sig til den gruppe elever, der ønsker en tosidet uddannelse. De får en erhvervsfaglig uddannelse inden for bygge- og anlægsområdet, men samtidig bliver de teoretiske fag prioriteret højere end i en almindeligt tilrettelagt erhvervsuddannelse.


På Syddansk Erhvervsskole i Odense har man oprettet et eux-forløb for tømrer- og murerelever. Stefan Lægteskov (til højre) underviser de 12 elever i engelsk.

Eux

Eux er en forkortelse for studiekompetencegivende xamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse.

X’et henviser til, at eux er en gymnasial eksamen på linje med for eksempel stx eller htx.

Folketinget vedtog i foråret enstemmigt at oprette eux med virkning fra august 2010.

Syddansk Erhvervsskole, Mercantec i Viborg og Københavns Tekniske Skole udbyder eux-forløbet

Eleverne kan i år tage en eux inden for bygge- og anlægsområdet, men der er overvejelser i gang om at udvide inden for blandt andet elektrikerområdet, det merkantile område og SOSU-området