Sundhedsstyrelsen

Evaluering af sundhedsaftalerne

Pressemeddelelse   •   Okt 01, 2010 10:28 CEST

Sundhedsstyrelsen gennemfører i år 2010 og 2011 en evaluering af sundhedsaftalerne, der skal følge op på de første års erfaringer og skabe et bedre grundlag for at sprede de gode løsninger og følge op på sundhedsaftalerne.

Første delrapport i evalueringen er nu færdig. Den består i en afdækning af anvendte og ønskede indikatorer i relation til opfølgning på sundhedsaftalerne. Rapporten danner grundlag for et videre arbejde vedrørende udvikling af et sæt af indikatorer, som kan bruges af regioner og kommuner i opfølgningen på sundhedsaftalerne.

I forlængelse af det arbejde afholdes en national konference om sundhedsaftalerne ultimo 2011, hvor de udviklede indikatorer blandt andet vil blive præsenteret.

Link

Rapporten "Evaluering af sundhedsaftalerne - opfølgning og indikatorer" (2010)

Kontakt

Lars Buch Hansen
Fuldmægtig
Sundhedsplanlægning 
Telefon 72 22 85 28