KEA - Københavns Erhvervsakademi

Få betalt din efteruddannelse

Pressemeddelelse   •   Okt 25, 2010 11:38 CEST

Du behøves ikke at spørge chefen om lov, men kan vælge af lyst og ambition. Kompetencefonden betaler nemlig 10 dages efteruddannelse, men det er der desværre alt for få, der er opmærksomme på. Beskæftigede og deres arbejdsgivere kan benytte muligheden for at få betalt deres efteruddannelse med kompetencefondens midler, der netop giver muligheden for 10 dages faglig opgradering og kompetenceløft inden for en lang række fagområder.

En overset mulighed for at få dækket udgifter 
”Kompetencefondens midler er en lidt overset mulighed, som vi gerne vil sætte fokus på som en god mulighed for faglig efteruddannelse og kompetenceløft til medarbejdere i mange forskellige virksomheder”, siger Jørgen Ravnsbæk, studiechef KEA Københavns Erhvervsakademi. 

En undersøgelse lavet af Ugebrevet A4 i 2009 viste, at 9 ud af 10 privatansatte lønmodtagere ikke kender til kompetencefondene. Blandt offentligt ansatte er det næsten 8 ud af 10, der lever i uvidenhed om de uddannelsesmuligheder, de har via overenskomsten. Næstformand i HK/Privat og ansvarlig for efteruddannelse, Bjarne Nielsen, er ikke glad for, at det store flertal af lønmodtagere aldrig har hørt om kompetencefonde. »Det er skidt, men hænger jo sammen med, at kompetencefondene først er trådt i kraft her ved årsskiftet. Det kræver lidt tid at løbe i gang, men vi er i fuld gang,« siger Bjarne Nielsen.

For private og offentlige ansatte
Ansatte, der er omfattet af overenskomst med en lang række arbejdsgiverorganisationer herunder DI, DE, BOA og DMA, kan søge om Kompetencefonden midler til 10 dages faglig efteruddannelse. Også ansatte i det offentlige har mulighed for at søge Kompetencefonden via overenskomsten. 

Lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer har i fællesskab stiftet kompetenceudviklingsfondene - eller kompetencefonde, som det kaldes med et lidt kortere ord. Formålet er at bidrage til betalingen af kursusafgifter, materialer, transport og tab af løn, når medarbejderen deltager i et kompetencegivende kursus. Medarbejderen kan få dækket kursusafgiften, udgifter til materialer, udgifter til transport, og 85% af tabt løn under kurset. Arbejdsgiveren kan søge om refusion for medarbejderens tabte arbejdskraft.

For beskæftigede er det også muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte til kompetencegivende efteruddannelse.

Du kan læse mere på www.kompetencefonde.dk og www.svu.dk.

Du finder en lang række kompetencegivende kurser på KEA Københavns Erhvervsakademi www.kea.dk 

KEA - Københavns Erhvervsakademi udvikler og udbyder praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau. Det sker i nært samarbejde med regionens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. KEA fungerer desuden som videncenter på relevante områder for offentlige og private virksomheder. Der er omkring 3000 studerende og 300 ansatte på KEA. Erhvervsakademiet består af 4 forskellige enheder: design/business, byggeri/produktion, medie/it og ledelse/efteruddannelse.
http://www.kea.dk/uddannelser/kea-ledelseefteruddannelse/Pressekontakt
Camilla Wittenkamp
24983701


KEA - Københavns Erhvervsakademi
Ryesgade 3 F, 4.
2200 København N