Ministeriet for Børn og Undervisning

Få gode ideer til at skaffe flere praktikpladser

Pressemeddelelse   •   Sep 10, 2010 09:58 CEST

Et nyt inspirationskatalog skal give erhvervsskolerne redskaber til at styrke arbejdet med at skaffe flere praktikpladser.

Der skal skabes flere praktikpladser i erhvervsuddannelserne. Det er nødvendigt, hvis vi skal nå 95-procent-målsætningen og dække det fremtidige behov for erhvervsuddannet arbejdskraft.

Inspirationskataloget ”Praktikpladsopsøgende arbejde – hvordan gribes det an?” skal medvirke til, at erhvervsskolernes bestyrelser og ledelser sætter den enkelte skoles praktikpladsopsøgende arbejde på dagsordenen.

Kataloget indeholder en lang række eksempler fra skoler, som kan give inspiration til debatten i bestyrelserne og ledelserne.

Inspiration til nye overvejelser

Ambitionen er, at hver skole kan bruge inspirationskataloget til at gøre sig overvejelser om:

  • Organiseringen af arbejdet med at finde praktikpladser
  • Praktikpladsmedarbejdernes faglige profil
  • Kontakten til virksomhederne
  • Retningslinjerne for at finansiere praktikpladsarbejdet på skolen.

Kataloget dækker naturligvis ikke alle erfaringer og ideer. Vejene er mange og forskellige, og der er ikke én løsning, som passer til alle skoler. Der skal for eksempel tages højde for skolens størrelse, lokalsamfundet og forskelle mellem uddannelsesområder.

Derfor opfordres alle skoler til at dele løsninger og erfaringer på emu.dk.

Fakta

Inspirationskataloget er udarbejdet af Teknologisk Institut på vegne af Undervisningsministeriet.

Danske Erhvervsskoler – Lederne har støttet udgivelsen af kataloget.