Dansk Metal

Fælles udfordringer med elektrikerne

Pressemeddelelse   •   Nov 01, 2010 11:04 CET

Dansk El-Forbund efterlyste på sin kongres en debat om, hvad Danmarks skal leve af. Industriproduktion er en vigtig forudsætning for vores velfærdssamfund, fremhævede Elforbundets formand og lagde sig dermed på linje med Dansk Metal.

Industriproduktion er en vigtig forudsætning for, at Danmark fortsat kan bevare et velfærdssamfund. Det slog Dansk El-Forbunds formand Jørgen Juul Rasmussen fast på elforbundets kongres tirsdag.

El-formandens udmelding faldt på en dag, hvor temaet blev ekstra nærværende og aktuelt på grund af Vestas’ afskedigelse af omkring 2000 mennesker i Danmark.

"Vi har brug for nye vindmølleeventyr, men det kræver, at politikerne, erhvervslivet og fagbevægelsen sætter sig sammen og tager hul på den diskussion – hvad skal Danmark leve af i fremtiden", sagde Jørgen Juul Rasmussen i sin beretning.

Dermed ligger han helt på linje med Dansk Metal, der har sat det tema på dagsordenen.

"Jeg var glad for at høre Jørgen Juul Rasmussens beretning, fordi han netop peger på de fælles udfordringer vores forbund deler. Det gælder uddannelse, det gælder fremtiden for de faglærte forbund i fagbevægelsen og det gælder hele fundamentet – nemlig bevarelsen og skabelsen af job", siger Dansk Metals forbundsformand Thorkild E. Jensen.

Metal sætter netop i disse måneder ekstra fokus på Danmarks fremtid som produktionsland. Det sker blandt andet – som elforbundets formand efterlyste – i samarbejde med arbejdsgiverne i DI og det sker gennem Thorkild E. Jensens centrale placering i regeringens Vækstforum.

Stærk faglig identitet

Begge forbundsformænd efterlyser politiske initiativer, der styrker uddannelse og forskning, fordi det er forudsætningen for at skabe vækst i industrien – og omvendt er produktion også med til at skabe ny viden.

Netop på uddannelsesområdet har Dansk El-Forbund og Dansk Metal sammenfaldende interesser. Begge forbund har medlemmer med en stærk faglig identitet, medlemmerne går sammen på mange arbejdspladser og flere af de to forbunds uddannelser ligger tæt op ad hinanden.

Som Dansk El-Forbunds formand udtrykte det i forhold til ligheden med andre forbund med faglærte:

"Vi har noget sammen som håndværkerfag. Vi har mange af de samme udfordringer i fremtiden. Vi har vores stærke uddannelser. Vi deler værdier og vi har hver især vores faglige indentitet".

Du kan følge Dansk El-Forbunds kongres her