Radikale Venstres Folketingsgruppe

Fængsling af torturofre strider mod menneskerettighederne

Pressemeddelelse   •   Feb 11, 2011 09:24 CET

Amnesty International har gennem flere måneder undersøgt forholdene for fængslede asylansøgere i Ellebæk fængsel. Det viser sig, at alvorligt psykisk syge, torturofre og handlede kvinder alt for ofte ender i Ellebæk, hvor de sidder fængslet på ubestemt tid. Det er aldeles uacceptabelt og i strid med menneskerettighedskonventionerne, at sårbare mennesker fængsles på den måde, mener Marianne Jelved, integrationsordfører for Radikale Venstre.

"Det kan aldrig forsvares, at danske myndigheder bruger unødigt grove midler mod så sårbare mennesker, som Amnesty International beretter om. Det er et klart brud på de konventioner, hvor reglen er, at der skal bruges "de mindst indgribende foranstaltninger" over for mennesker, der er syge. Mennesker, som har været igennem barske traumatiserende forhold, inden de kom til Danmark,” siger Marianne Jelved.

”Det kan have ganske alvorlige konsekvenser for disse sårbare grupper at sidde fængslet. At fængsle torturofre kan blandt andet betyde, at de bliver re-traumatiseret. Det er klart, at der i stedet skal ske en ordentlig screeningsproces af asylansøgere, som man ønsker at frihedsberøve. Den praksis vil jeg gerne opfordre integrationsministeren til at indskærpe overfor de relevante personer. Ellers gør Danmark sig skyldig i at bryde menneskerettighedskonventionerne,” siger Marianne Jelved, og fortsætter:

”I Danmark må man forvente, at politiet og Hillerød Ret lever op til lovens ord om at foretage en egentlig retslig sagsbehandling og at bruge "de mindst indgribende foranstaltninger", når udlændinges sager skal afprøves i retten. Det vil i praksis sige at bo i et asylcenter med meldepligt til politiet. De nuværende tilstande er forkastelige og må ændres straks. Danmark er et retssamfund, og det må behandlingen af asylansøgere også vise," siger Marianne Jelved.

Yderligere kommentarer: Marianne Jelved, 3337 4703