Dansk Erhverv

Færre konkurser og færre beskæftigede omfattet af konkurserne

Pressemeddelelse   •   Jun 08, 2011 10:34 CEST

Ifølge Danmarks Statistiks nye tal var der 436 konkurser i maj 2011. Konkursantallet har i 2011 som ventet stabiliseret sig på et niveau på 400-450 om måneden, mod ca. 550 om måneden i 2010. Dansk Erhverv glæder sig over, at det i øjeblikket også er rekord få beskæftigede, der berøres af konkurserne.

”I maj 2011 omfattede de 436 konkurser tilsammen 1.130 årsværk. Det er det laveste antal beskæftigede omfattet af konkurser i de 2½ år der er blevet ført statistik over denne parameter”, siger økonom Bo Sandberg.

Iflg. Dansk Erhverv er det i det hele taget især virksomheder med få eller ingen ansatte – og med relativ lav omsætning, der i øjeblikket går konkurs. 58 pct. af de konkursramte virksomheder i maj havde ingen registereret beskæftigelse og den gennemsnitlige omsætning i konkursvirksomhederne er også rekordlav med ca. 3 mio. kr.

”Vi er tilsyneladende forbi den del af kriseforløbet, hvor det var de store virksomheder, der typisk bukkede under. Nu er der tale om en mere sivende tendens, som ikke længere betyder så meget for den overordnede økonomiske udvikluing, men som selvfølgelig godt kan gøres særdeles ondt lokalt – og på dem, som omfattes af konkurserne”, siger Bo Sandberg.

http://www.danskerhverv.dk
Pressekontakt
Bo Sandberg
28503819


Dansk Erhverv
Børsen
1217 København K
Danmark