Dansk Metal

Faglige seniorer demonstrerede mod forringelser

Pressemeddelelse   •   Okt 05, 2010 11:59 CEST

Faglige senior-sammenslutninger brugte FN’s ældredag til at gå på gaden og demonstrere under parolen "Velfærd, ikke almisser!"

LO Faglige Seniorer havde i samarbejde med en række Seniorklubber i fagbevægelsen arrangeret demonstration i fredags som en markering af FN’s Internationale Ældredag. 

Det er anden gang, at de faglige seniorsammenslutninger bruger Ældredagen til at råbe politikerne op om de sociale skævheder, som de oplever, at deres medlemmer er udsat for. 

De danske demonstrationer handlede i høj grad om at sætte de sociale vilkår for pensionister til debat. Demonstraterne krævede et højere pensionstillæg, så de, der kun har folkepensionen, får mere i forhøjelse af pensionstillægget end det, som de får ved ældrechecken. 

Samtidig var der krav om, at nedskæringer på hospitalerne stoppes, at forringelsen af medicintilskuddet ophæves, samt at spærretidsbestemmelserne for tog og busser ophæves. 

Det var ikke kun i København, der blev demonstreret, men også i Århus og Holstebro.