Sundhedsstyrelsen

Fagligt oplæg til handlingsplan om ældre medicinske patienter i høring

Pressemeddelelse   •   Apr 07, 2011 10:14 CEST

Overgangen mellem forskellige sektorer af sundhedsvæsenet giver mange fejl i ældre medicinske patienters medicin. Det er derfor afgørende, at medicinen bliver afstemt systematisk, når de ældre medicinske patienter bliver indlagt eller udskrevet eller efter et ambulatoriebesøg, hvor de har fået udskrevet ny medicin eller ændret i deres eksisterende. Derudover skal udvalgte patienter have tilbudt medicingennemgang i almen praksis en gang om året. 

Sådan lyder en af anbefalingerne i det faglige oplæg til en handlingsplan for ældre medicinske patienter, som Sundhedsstyrelsen i dag har sendt i høring. 

Handlingsplanen indeholder i alt 24 anbefalinger. Udover anbefalinger om medicin, indeholder planen blandt andet anbefalinger om forebyggelse og tidlig opsporing af sygdomme, løsninger på uhensigtsmæssige indlæggelser hos ældre medicinske patienter samt forslag til forbedring af sammenhængen mellem sundhedsvæsenets forskellige sektorer. 

Til handlingsplanen har Sundhedsstyrelsen modtaget faglige bidrag fra fire arbejdsgrupper. Grupperne har bestået af repræsentanter fra kommuner, regioner, patientforeninger, forskere og faglige selskaber. Til sammen repræsenterer arbejdsgrupperne den bedst tilgængelige viden og erfaring på området. Sundhedsstyrelsen har desuden modtaget rådgivning af styregruppen for den ældre medicinske patient. 

Handlingsplanen er sendt i høring hos relevante parter. Fristen for høringssvar er 2. maj 2011. 
Høringsmateriale

Høringsbrev

Høringsparter

Høringsudkast: Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Fakta

Medicinafstemning vil sige, at f.eks. personalet i plejecentret, hvor patienten bor, sender patientens medicinliste til almen praksis, for at sikre, at der er overensstemmelse med medicinlisten i almen praksis.

Medicingennemgang er en struktureret og kritisk gennemgang af patientens medicin med det formål at optimere den medicinske behandling. Ofte vil det være den praktiserende læge, der gennemfører medicingennemgangen 

KontaktSusanne Vest 
Overlæge, Det Borgernære Sundhedsvæsen 
Telefon: 72 22 77 87