Sundhedsstyrelsen

Fald i de unges brug af kokain og andre feststoffer

Pressemeddelelse   •   Nov 11, 2010 10:52 CET

Andelen af unge der eksperimenterer med illegale stoffer som kokain, amfetamin og ecstasy falder for første gang i mange år. Faldet ses i den voksne befolkning generelt, men er mest markant blandt unge under 25 år, viser Sundhedsstyrelsens årsrapport over narkotikasituationen i Danmark.

I 2010 angiver 4 procent af unge under 25 år, at de har et aktuelt forbrug (brugt stoffer inden for seneste år) af andre illegale stoffer end hash. Der er tale om en halvering siden 2008, hvor 8 procent af de unge havde et aktuelt brug af stofferne. Ser man på stofferne enkeltvis, er der et signifikant fald for både kokain, amfetamin og ecstasy, der bruges af henholdsvis 3, 3 og 1 procent af de unge i 2010. Det er særlig positivt, at den faldende tendens også gør sig gældende for kokain, der ellers, som det eneste stof, fik en øget udbredelse fra år 2000. Udbredelsen af hash ligger stadig på et historisk højt niveau. I 2010 oplyste 19 procent af de unge under 25 år, at de havde røget hash inden for det seneste år, hvilket er på nogenlunde samme niveau som i tidligere år.

Flere dødsfald og forgiftninger blandt de ældre misbrugere

Når det gælder de ældre misbrugere viser årsrapporten til gengæld stigninger i de negative konsekvenser ved brugen af illegale stoffer. Antallet af narkotikarelaterede dødsfald er ifølge Rigspolitiets register steget fra 239 i 2008 til 276 i 2009 og kommer efter en årrække med faldende tendens. Gennemsnitsalderen ved død er ligeledes steget og afspejler, at stofmisbrugere i dag lever længere end tidligere, en tendens der også ses i andre europæiske lande.

Stigningen i dødsfaldene fra 2008 til 2009 skyldes primært dødsfald som følge af sygdomme efter længere tids misbrug. Dødsfald som følge af forgiftninger er stadig den dominerende årsag til de narkotikarelaterede dødsfald og det hører med til billedet, at der i gennemsnit påvises mellem 3 og 4 forskellige stoffer ved disse dødsfald, hvilket tyder på et blandingsbrug, blandt dem der dør.

Opgørelser fra Landspatientregisteret viser også en stigning i antal personer med kontakt til sygehuset, som følge af forgiftninger med illegale stoffer. I 2009 blev der i alt registreret 1.662 af sådanne henvendelser, hvilket er en stigning på 32 procent siden 2005. Især i de seneste par år er det personer i aldersgruppen over 30 år der står for stigningen i de registrerede forgiftninger, og det er forgiftninger med opioider og blandingsbrug, der oftest er årsag til forgiftningen.

Rapporten ”Narkotikasituationen i Danmark 2010” indeholder i øvrigt opdateret statistik og beskrivelser af indsatser mod narkotika inden for forebyggelse, behandling, skadesreduktion og retsvæsen.

Sundhedsstyrelsens årsrapport offentliggøres samtidig med, at Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, EMCDDA, offentliggør sin årsberetning om Narkotikasituationen i EU og Norge. EU-rapporten med tilhørende pressemeddelelser kan ses på www.emcdda.europe.eu. Her offentliggøres samtidig to temarapporter om henholdsvis de ældre stofmisbrugere og amfetaminmisbrug i et EU-perspektiv.

Rapporter og link

Rapport: Narkotikasituationen i Danmark 2010

Årsberetning for 2010 fra EU’s narkotika-agentur: narkotikasituationen i Europa

EMCDDA - Annual report 2010 launch

Kontakt

Kari Grasaasen
Specialkonsulent
Sundhedsstyrelsen
Telefon 72 22 77 57