Sundhedsstyrelsen

Fald i unges forbrug af stoffer

Pressemeddelelse   •   Nov 15, 2011 16:07 CET

Færre unge 15-16 årige eksperimenterer med stoffer som hash, kokain, amfetamin og ecstasy. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens årsrapport over narkotikasituationen i Danmark og den internationale skoleundersøgelse ESPAD, der for nylig er gennemført blandt 9. klasseelever i Danmark.

Udviklingen i de unges eksperimenter med stoffer ses samtidig med, at stofferne bliver mindre populære i befolkningen generelt. Især blandt de unge under 25 år har nylige undersøgelser dokumenteret fald i udbredelsen af de forskellige ulovlige stoffer – et fald der også gælder for stoffet kokain, der som det eneste stof fik en øget udbredelse fra år 2000. Ikke bare i Danmark synes kokainens popularitet at være faldende. I flere andre europæiske lande ses en tilsvarende udvikling.

I 2011 har knap hver femte af de unge 9. klasseelever, svarende til 19 procent, prøvet at ryge hash, og 6 procent har prøvet at ryge det inden for den sidste måned. Det er stadig et højt niveau, men også for hash er der tale om et klart fald sammenlignet med i 2007, hvor 26 procent havde prøvet at ryge hash.

Markante fald ses i de unges forbrug af stoffer som amfetamin, kokain og ecstasy. Hvor 5 procent af de unge i 2007 havde prøvet både amfetamin og ecstasy, og 3 procent havde prøvet kokain, har henholdsvis knapt 3 procent prøvet amfetamin i 2011, mens lidt under 2 procent har prøvet stofferne ecstasy og kokain.  De 15-16 åriges brug af de såkaldte feststoffer er således nærmest halveret fra 2007 til 2011. Det samme gælder for de unges erfaringer med snifning.

Trods det positive fald i brugen af stofferne blandt de unge er antallet af forgiftninger med ulovlige stoffer registreret på landets skadestuer de senere år steget. Antallet af forgiftninger topper i 2010 med 1868 forgiftninger. Antallet af narkotikarelaterede dødsfald i 2010 er 273, og det er nogenlunde på samme niveau som i 2009. Forgiftningsdødsfald er stadig den dominerende dødsårsag og typisk på grund af blandingsbrug. Gennemsnitsalderen ved død er i mange år steget og afspejler, at stofmisbrugere i dag lever længere end tidligere.

Rapporten ”Narkotikasituationen i Danmark 2011” indeholder i øvrigt opdateret statistik og beskrivelser af indsatser mod narkotika inden for forebyggelse, behandling, skadesreduktion og retsvæsen.

Sundhedsstyrelsens årsrapport offentliggøres samtidig med, at Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, EMCDDA, offentliggør sin årsberetning om Narkotikasituationen i EU og Norge. EU-rapporten med tilhørende pressemeddelelser kan ses på link til EMCDDAs hjemmeside i boksen til højre på denne side.