Miljømærkning Danmark

Far er farveblind, når det gælder de grønne produkter

Pressemeddelelse   •   Okt 08, 2010 08:51 CEST

Derfor sætter Miljømærkning Danmark i deres årlige kampagne sammen med dagligvarehandlen fokus på mænds indkøb af miljømærkede non-food produkter. Kampagnen blev i dag indledt med miljømærkekapløb, hvor blandt andre miljøminister Karen Ellemann deltog.

Undersøgelsen viser blandt andet, at fædre i mindre grad end mødre køber produkter mærket med Blomsten eller Svanen, når de handler ind: 58 % af fædre med hjemmeboende børn køber miljømærket - for mødrene er det tre ud af fire. I tråd med forskellen i indkøbsvaner er kendskabet til miljømærket Svanen lavere hos familiefædre: Hver 8. far med hjemmeboende børn svarer nej til, om de kender Svanen, mens det til sammenligning kun er hver 20. mor med hjemmeboende børn, der svarer nej til det samme spørgsmål. Og det på trods af at der findes mere end 4.500 miljømærkede non-food-produkter på hylderne.

- Undersøgelsen viser, at der sund fornuft i at have fokus på far som forbruger af miljømærkede varer til familien. Børnefamiliernes mødre er allerede nogle af miljømærkernes mest trofaste kunder. Men også far er i stigende grad i fokus - både når det gælder indkøb og som omsorgsperson i familien. Samtidig bliver der lanceret flere og flere produkter, der henvender sig til mænd. Ikke kun inden for gør-det-selv-området men også når det gælder plejeprodukter, siger seniorrådgiver Tine Due Hansen fra Miljømærkning Danmark.


Far på færde – i Danmarks første svanemærkede supermarked
Miljømærkning Danmarks årlige kampagne i danske dagligvarebutikker blev i dag skudt i gang med tildelingen af licens til Danmarks første svanemærkede butik Irma på Islands Brygge i København. Svanemærket blev overrakt af miljøminister Karen Ellemann, og efterfølgende blev der dystet om at finde svanemærkede produkter i Irmas butik. I tråd med årets kampagnefokus blev der dystet blandt familiefædre og -mødre om, hvem der hurtigst kunne fylde indkøbskurven med udvalgte miljømærkede varer.

På mødrenes hold var Miljømærkning Danmarks ambassadør Anne-Grethe Bjarup Riis sammen med miljøminister Karen Ellemann. Fædrenes hold bestod af Miljømærkning Danmarks ambassadører Kuno Bonne, der er hele Danmarks handyman, og administrerende direktør i Irma Alfred Josefsen. Og mødrene vandt. Praksis viser altså, at mændene må oppe sig en smule og skyde jagtsæsonen for miljømærker ind.

- Med dagens dyst håber jeg, at vi får vist de danske familiefædre, at det faktisk er nemt at handle svanemærkede produkter. Jeg tror, at den lille indsats i hverdagen kan gøre en forskel i forhold til de store miljøproblemer. Derfor nytter det at stille krav til det, man putter i indkøbskurven. Det gavner både os selv og miljøet. Jeg håber, at endnu flere virksomheder får lyst til at komme med på den grønne bølge og tage et ansvar, som rækker ud over bundlinjen, siger miljøminister Karen Ellemann.

Miljømærkning Danmarks kampagne fortsætter i uge 41 med særligt fokus på miljømærkede non-food-produkter i dagligvarebutikker landet rundt.

Yderlige oplsyninger:
Seniorrådgiver i Miljømærkning Danmark Tine Due Hansen, tdh@ecolabel.dk, 22 85 15 55.

 

FAKTA

Fakta om undersøgelsen
Miljømærkning Danmark har gennemført en undersøgelse, hvori det bl.a. belyses, hvilke forskelle der er mellem mænd og kvinder ift. at købe miljømærkede produkter. Det er blevet undersøgt, hvad der betyder mest for fædre og mødre, når der indkøbes nonfood-produkter til hverdag. Undersøgelsen fortæller også om kendskabet til miljømærkerne Svanen og Blomsten. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov Zapera. Der er i perioden 23.- 30. september i alt gennemført 1053 CAWI-interview med danskere i alderen 18-49 år.

Undersøgelsen findes på www.ecolabel.dk.

Fakta om kriterierne for svanemærkede dagligvarebutikker

En svanemærket butik:

  • Har en høj andel og et bredt sortiment af miljømærkede og økologiske varer.
  • Har et lavt energiforbrug og dermed en ringe klimabelastning.
  • Har et effektivt og energibesparende køle- og frysesystem.
  • Sorterer sit affald, så mængden af affald, der sendes til genbrug, øges.
  • Anvender miljømærkede rengøringsmidler til rengøring af butikken.
  • Tager hensyn til miljø og klima ved varetransport til og fra butikken m.m.

Irma på Islands Brygge er den første dagligvarebutik i Danmark, der tildeles Svanen. I de andre nordiske lande findes der tilsammen mere end 400 svanemærkede butikker.

Fakta om kampagneugen
I uge 41 sætter Miljømærkning Danmark særligt fokus på danskernes indkøb af miljømærkede produkter. Formålet er at få forbrugerne til at kende miljømærkede produkter og kunne vælge disse på et oplyst grundlag. I år er der et særligt fokus på mænd og familiefædres indkøb af miljømærkede nonfood-produkter. I kampagneperioden samler detailhandlen bl.a. svanemærkede nonfood-produkter i særlige områder af butikkerne og har fokus på både Svanen og EU-Blomsten i tilbudsaviserne. Siden 2004 har Miljømærkning Danmark sammen med dagligvarebranchen lavet kampagne for miljømærkede produkter hvert år i uge 41.

Fakta om Miljømærkning Danmark
Miljømærkning Danmark varetager den daglige administration af miljømærkerne Blomsten og Svanen i Danmark, dvs. udvikling af regler for området (de såkaldte kriterier for produktgrupper) og tildeling af licenser. Miljømærkning Danmark fungerer samtidig som uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne. Miljømærkning Danmark er en selvstændig afdeling hos Fonden Dansk Standard og betjener det danske Miljømærkenævn. Der findes i dag 4.500 miljømærkede produkter, der dækker alt fra vaskepulver til brændeovne. www.ecolabel.dk.